Bỏ Qua Quảng Cáo
                 | 1,938,286 lượt xem

Server

  • 1

Mì Gõ | Bóng Ma Học Đường (Phim Ma Học Đường 2019)

Có ai đã từng gặp ma trong trường của mình chưa?

#GhiềnMìGõ #MìGõ

Đạo Diễn :

Đỗ Thái : https://www.facebook.com/thai.nguyen.5387

Diễn Viên :

Pinky Bảo Trân : https://www.facebook.com/pinky.baotran

Ny Saki : https://www.facebook.com/nanynguyen95

Meena : https://www.facebook.com/meena.soox

Trang Anh : https://www.facebook.com/ann.do.14

Gửi mail tham gia diễn viên và đóng góp ý tưởng : ghienmigo@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/GhienMiGo

Website : http://www.ghienmigo.com

Youtube : http://www.youtube.com/ghienmigo

Tag:  #mì gõ#Bóng ma học đường#Ghiền mì gõ

Bình luận