Cách Xử Lý Khi....Trên Bảo, Dưới Không Nghe!

Đăng ngày: 2018/05/17

Trên bảo dưới không nghe - Trên đe dưới không sợ.

Chỉ muốn sung sướng thoải mái một chút thôi mà cũng không chiều nhau, cứ phải dùng đến biện pháp mạnh mới "thông", thật là quá đáng quá đi mà

Nguồn:Youtube.com
Url:http://ovuinhi.com/clip-vui/cach-xu-ly-khitren-bao-duoi-khong-nghe.html