Bỏ Qua Quảng Cáo
                 | 9,120,103 lượt xem

Server

  • 1

Cuối cùng cũng được độ - Trung Ruồi, Thái Sơn video Full HD 4K

Đây là video mới của Trung Ruồi vào thời điểm đang nóng hổi và gay cấn của học sinh cấp 3 đó chính là thi đại học và vấn đề sau khi thi mà rớt thì sẽ làm thế nào. Đây chỉ là video mang tính chất giải trí và tạo niềm vui.

Tag:  #trung ruoi#cuối cùng cũng được độ#nhạc chế#thái sơn

Bình luận