Bỏ Qua Quảng Cáo
                 | 11,642,048 lượt xem

Server

  • 1

FAPtv Cơm Nguội: Tập 180 - Đổi đời (Phần 2)

Diễn viên : Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Thúy Kiều, Kim Suri, Minh Lộc, Hào Wong, Thành Nhân, Nguyễn Thừa, Jupi Mol, Thuần Phạm, Thanh Da Beo... Cùng với các bạn diễn viên khác.

Kịch Bản: FAP Team

Quay phim: Đức Viễn, Duy Phong, Thành Võ, Minh Kiệt

Hiện Trường: Hào Wong, Hòa Vũ,Nguyễn Thừa, Sang, Chính Tâm, Đức Duy, Phạm Thuần, Mol

Hậu kì : Đức Viễn, Quốc Thanh, Thành Võ, Kim Cương

Tag:  #faptv com nguoi#faptv cơm nguội

Bình luận