Bỏ Qua Quảng Cáo
                 | 8,852,272 lượt xem

Server

  • 1

Diễn viên: Khách Mời : Nguyễn Sin, Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Ribi, Thúy Kiều, Gia Lâm ... Cùng với các bạn diễn viên khác.

Kịch Bản: FAP Team

Quay phim: Đức Viễn, Duy Phong, Thành Võ, Minh Kiệt

Hiện Trường: Hào Wong, Hòa Vũ,Nguyễn Thừa, Sang, Chính Tâm, Đức Duy, Phạm Thuần, Mol, Liêm, Lợi

Hậu kì : Đức Viễn, Quốc Thanh, Kim Cương

Tag:  #faptv com nguoi tap 190#faptv cơm nguội tập 190#faptv cơm nguội bố tôi là điệp viên#faptv tap 190

Bình luận