Hài Kịch : Người Cha Đơn Thân - Trường Giang, Trấn Thành, Việt Hương

Đăng ngày: 2018/01/08

Nguồn:Youtube.com
Url:http://ovuinhi.com/hai-vui/hai-kich-nguoi-cha-don-than-truong-giang-tran-thanh-viet-huong.html
Tags:truong giang
Bình luận
nhu trinh

nhu trinh

2 ngày trước

khuc 10:20 nhin anh tran thanh khoc mac cuoi wa

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

4 ngày trước

3 dua con lon len se hieu me no di dau

Za Ki

Za Ki

4 ngày trước

.

Viet Tran

Viet Tran

4 ngày trước

Ba me that quan trong voi ta

bảo Phan

bảo Phan

5 ngày trước

sam kia

Linh Huynh

Linh Huynh

5 ngày trước

😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Huỳnh Anh Lê

Huỳnh Anh Lê

6 ngày trước

Khóc ước gối lunnn

Hong An Pham Nguyen

Hong An Pham Nguyen

6 ngày trước

cảm động quá

PHAN THANH HAI PHAN HAI

PHAN THANH HAI PHAN HAI

6 ngày trước

Viet huong dep gai tran thanh dep trai truong giang dep trai chi tai de thuong sam dep xinhnde thuong wa

Yu Nguyễn

Yu Nguyễn

1 tuần trước

Trươngf Giang sao toàn đập đồ zậy:))

Anh Luong

Anh Luong

1 tuần trước

Triệu like

Mập Khang

Mập Khang

1 tuần trước

Tran Thành bi cà lăm ha ha hi hi

Tiên Tóc

Tiên Tóc

1 tuần trước

🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍

Thịnh Nguyễn Ngọc

Thịnh Nguyễn Ngọc

1 tuần trước

Ai đã khóc khi xem clip này điểm danh

Pham Hong

Pham Hong

1 tuần trước

Cô Việt Hương búi tóc dễ thương quá

Bảo Trân Nguyễn

Bảo Trân Nguyễn

1 tuần trước

Cô việt hương dễ thương quá

Thoại Lê

Thoại Lê

1 tuần trước

Kim chi nơi kia 😋

Thư Phamminh

Thư Phamminh

1 tuần trước

Hay cảm động quá khóc luôn dòi

Thanh Nguyen

Thanh Nguyen

1 tuần trước

Thích chú Chí Tài chậm chậm mà duyên quá trời

Thao Nguyen

Thao Nguyen

1 tuần trước

😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😙😙😚😚😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚☺☺☺☺☺☺☺☺☺🙂🙂🙂🙂🙂😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😆😆😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😆😆😆😆😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😊😊😊😊😊😊😊😊😊😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍😍😍😍😍😄😄😄😄😄😍😍😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😙😙😙😙😙😙😙

Nguyễn Hoàn Thiên

Nguyễn Hoàn Thiên

1 tuần trước

Ahihi s t ko khóc nhỉ
Đọc thêm

Duong NTN

Duong NTN

1 tuần trước

🌰💟💟🌰💟💟🌰
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
🌰💟💟💟💟💟🌰
🌰🌰💟💟💟🌰🌰
🌰🌰🌰💟🌰🌰🌰

Duyên Trinh Nguyễn T

Duyên Trinh Nguyễn T

2 tuần trước

Mẹ là Sam

Phudai1 2

Phudai1 2

2 tuần trước

Tui bi me bo 3 lan nen gio ko con cam iac khi me ve

Phudai1 2

Phudai1 2

2 tuần trước

Sao tui lai ko khoc nhi

Thanh Ngô

Thanh Ngô

2 tuần trước

Me cua ba dua dau

Binh Thai Nguyen

Binh Thai Nguyen

2 tuần trước

10:04 Trấn Thành nhìn dễ thương quá

Duong NTN

Duong NTN

2 tuần trước

😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
😥😥😥😥😥😥😥😥😥🌰💟💟🌰💟💟🌰😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
😥😥😥😥😥😥😥😥😥💟💟💟💟💟💟💟😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
😥😥😥😥😥😥😥😥😥💟💟💟💟💟💟💟😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
😥😥😥😥😥😥😥😥😥🌰💟💟💟💟💟🌰😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥🌰🌰💟💟💟🌰🌰😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥🌰🌰🌰💟🌰🌰🌰😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

Truong Thien

Truong Thien

2 tuần trước

Chào chị sam

Cam Tu Le Thi

Cam Tu Le Thi

2 tuần trước

Khóc

Ngocgiau Nguyen

Ngocgiau Nguyen

2 tuần trước

Chu tran thanh luc dau la anh ba chu chi tai la em ut dien mot luc chu tran thanh la em ut chu chi tai la anh ba

Ngocgiau Nguyen

Ngocgiau Nguyen

2 tuần trước

Ma viet huong de thuong qua

Han Dinh

Han Dinh

2 tuần trước

Ban ngoc hang ban noi cai gi minh hong hieu

BL Gaming

BL Gaming

2 tuần trước

Khoc roi😭😭😭😭😭😭😭💓💓💓💓💓💓👍👍👍👍👍👍👍

Ý ĐMTĐ

Ý ĐMTĐ

2 tuần trước

🎀🎀🎀🎀🎀🎀

Phuc Hong

Phuc Hong

2 tuần trước

Khúc cuối mk đã khóc

Ksjsjssksk Jdjdjdjdjskd

Ksjsjssksk Jdjdjdjdjskd

3 tuần trước

Sao t lại khóc nhỉ 😐😐😐

Caouyenloi Ngo

Caouyenloi Ngo

1 tháng trước

Lúc đầu trấn thành là anh ba chí tài là em tư diễn 1 lúc trấn thành là em út chí tài là anh ba

Caouyenloi Ngo

Caouyenloi Ngo

1 tháng trước

Lúc đầu trấn thành là anh ba chí tài là em tư diễn 1 lúc trấn thành là em út chí tài là anh ba

Mỹ Ngọc Nguyễn

Mỹ Ngọc Nguyễn

2 tháng trước

thíc chu truong giang w chu dien hay w

Pii Nhỏ

Pii Nhỏ

2 tháng trước

>< anh trấn thành khóc đẹp ghê

Phạm Thảo

Phạm Thảo

2 tháng trước

Hay quá

Nguyen Lam

Nguyen Lam

4 tháng trước

Việt Hương nhìn kỹ đẹp gái quá!

Doanh Dang

Doanh Dang

4 tháng trước

Sau mot thoi gian cày hài .mình thay trương giang diễn hay hơn tran thành

Mai Dang

Mai Dang

4 tháng trước

Mat cua Chi Tai hom nay nang va cang het se roi.

Châu Đen Mix ✔️

Châu Đen Mix ✔️

4 tháng trước

Các bạn nghe nhạc nonstop thì qua kênh mình nhé

T.HN.VN

T.HN.VN

4 tháng trước

TG dạo này nhìn gầy hóp má ! 😕

Uyên Tina

Uyên Tina

4 tháng trước

Yêu thích tất cả anh chị cô chú nghệ sĩ đã đem đến những nụ cười và cả những giọt nước mắt thêm những câu chuyện có thật ở xã hội ..❤❤

Shin7sdz

Shin7sdz

4 tháng trước

https://m.youtube.com/channel/UC-8B1HKWTD8GE18TawA7AuQ

Vu Tran

Vu Tran

4 tháng trước

Anh Giang diễn cảm xúc rất thật . hay quá anh Giang ơi

Bích Ngô

Bích Ngô

4 tháng trước

‘’9

Ngọc Hằng

Ngọc Hằng

4 tháng trước

chấm. nếu bạn còn ba vs mẹ 😃 quen rồi

spurs Kien

spurs Kien

4 tháng trước

Cmt đầu