Bỏ Qua Quảng Cáo
                 | 2,927,118 lượt xem

Phần

Minishow Diệu Nhi - 2018 full show

Kịch: Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao
Với sự tham gia của các diễn viên:

- Trấn Thành
- Hải Triều
- BB Trần
- Bé Kim Thư
- Vũ đoàn M.A

1. XÍ XÁNG LÍU
2. THÁN PHẢNH PHÁ
3. CHIÊU QUÂN HẠ KHÚC
4. BÓNG ĐĂNG TÂM KHÚC
5. VỌNG CỔ (Hơi dài hài)

Tag:  #dieu nhi#minishow dieu nhi

Bình luận