Khai thác đề tài gia đình quen thuộc với khán giả Việt, nhưng Gạo Nếp Gạo Tẻ mang đến một màu sắc khác biệt so với các phim cùng thể loại. Những tình huống trớ trêu trong Gạo Nếp Gạo Tẻ bắt nguồn từ sự thiên vị của người mẹ đối với các con.

Mâu thuẫn và sự khác biệt về cách ứng xử, hoàn cảnh sống giữa 2 cô con gái, một bên được mẹ yêu thương chiều chuộng, một bên bị xem thường đã khiến cho mối quan hệ mẹ con, chị em trong gia đình ngày càng có khoảng cách.

00:42:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 108 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 108 Full HD

5,043,259   1 tháng trước

00:44:36
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 99 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 99 Full HD

6,301,556   2 tháng trước

00:42:46
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 98 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 98 Full HD

2,086,944   2 tháng trước

00:45:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 97 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 97 Full HD

3,662,611   2 tháng trước

00:45:26
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 96 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 96 Full HD

8,676,619   2 tháng trước

00:45:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 95 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 95 Full HD

6,828,319   2 tháng trước

00:45:16
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 94 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 94 Full HD

6,603,060   2 tháng trước

00:48:13
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 93 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 93 Full HD

7,386,654   2 tháng trước

00:43:32
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 92 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 92 Full HD

6,447,395   2 tháng trước

00:45:49
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 91 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 91 Full HD

6,995,848   2 tháng trước

00:45:25
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 90 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 90 Full HD

9,005,003   2 tháng trước

00:47:06
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 89 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 89 Full HD

7,066,001   2 tháng trước

00:45:13
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 88 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 88 Full HD

7,589,898   2 tháng trước

00:41:53
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 87 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 87 Full HD

8,975,308   3 tháng trước

00:45:24
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 86 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 86 Full HD

6,913,137   3 tháng trước

00:45:24
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 85 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 85 Full HD

7,084,792   3 tháng trước

00:45:36
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 84 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 84 Full HD

8,932,263   3 tháng trước

00:41:51
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 83 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 83 Full HD

8,409,867   3 tháng trước

00:41:05
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 82 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 82 Full HD

7,739,115   3 tháng trước

00:42:14
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 81 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 81 Full HD

9,218,766   3 tháng trước

00:41:42
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 80 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 80 Full HD

7,689,053   3 tháng trước

00:42:45
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 79 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 79 Full HD

7,448,318   3 tháng trước

00:42:45
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 78 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 78 Full HD

8,851,420   3 tháng trước

00:42:22
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 77 Full HD ( VIP Nhanh )

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 77 Full HD ( VIP Nhanh )

6,920,283   3 tháng trước