Đang cập nhật...

01:15:12
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 16 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 16 ( Mùa 5 ) Full HD

728,985   5 tháng trước

01:13:13
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 15 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 15 ( Mùa 5 ) Full HD

1,338,288   5 tháng trước

01:13:13
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 14 ( Mùa 5 )

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 14 ( Mùa 5 )

373,640   5 tháng trước

01:27:13
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 13 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 13 ( Mùa 5 ) Full HD

205,394   6 tháng trước

01:15:10
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 12 ( Mùa 5 )

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 12 ( Mùa 5 )

516,081   6 tháng trước

01:28:30
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 11 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 11 ( Mùa 5 ) Full HD

842,516   6 tháng trước

01:08:32
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 10 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 10 ( Mùa 5 ) Full HD

696,069   6 tháng trước

01:10:14
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 9 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 9 ( Mùa 5 ) Full HD

488,530   7 tháng trước

01:13:12
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 8 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 8 ( Mùa 5 ) Full HD

1,479,587   7 tháng trước

01:03:12
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 7 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 7 ( Mùa 5 ) Full HD

1,055,734   7 tháng trước

01:12:24
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 6 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 6 ( Mùa 5 ) Full HD

1,045,928   7 tháng trước

01:10:34
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 5 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 5 ( Mùa 5 ) Full HD

1,400,510   8 tháng trước

01:09:54
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 4 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 4 ( Mùa 5 ) Full HD

2,178,527   8 tháng trước

01:12:56
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 3 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 3 ( Mùa 5 ) Full HD

2,422,812   8 tháng trước

01:09:16
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 2 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 2 ( Mùa 5 ) Full HD

2,798,008   8 tháng trước

01:07:26
The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 1 ( Mùa 5 ) Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2018 Tập 1 ( Mùa 5 ) Full HD

11,398,024   8 tháng trước

00:04:48
The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 17 - Chung Kết Xếp Hạng
00:04:56
The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 16 - Chung Kết 1 Full HD
00:07:26
The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 15 Full HD

The Voice : Giọng Hát Việt 2017 Tập 15 Full HD

137,199   1 năm trước

00:07:46
Giọng Hát Việt 2017 Tập 14 Full HD

Giọng Hát Việt 2017 Tập 14 Full HD

134,118   1 năm trước

00:03:46
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 11 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 11 Full HD

605,393   1 năm trước

00:25:11
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 10 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 10 Full HD

1,935,157   1 năm trước

00:10:21
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 13 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 13 Full HD

162,373   1 năm trước

00:08:19
The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 12 Full HD

The Voice - Giọng Hát Việt 2017 Tập 12 Full HD

685,006   1 năm trước