Nhanh như chớp là một gameshow rất thú vị quy tụ các nghệ sĩ Việt cùng với những câu hỏi hết sức hài hước đến từ hai MC Trường Giang và Hari Won. Ngoài việt test IQ thì người tham gia còn được những phần thưởng xứng đáng với thành tình của mình đó là vượt qua những câu hỏi hóc búa của chương trình.

00:52:32
Nhanh Như Chớp Tập 42 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 42 Full HD

4,305,162   1 tháng trước

00:54:45
Nhanh Như Chớp Tập 41 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 41 Full HD

4,002,753   2 tháng trước

00:52:32
Nhanh Như Chớp Tập 40 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 40 Full HD

601,137   2 tháng trước

00:52:21
Nhanh Như Chớp Tập 39 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 39 Full HD

4,941,326   2 tháng trước

00:52:43
Nhanh Như Chớp Tập 38 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 38 Full HD

434,849   2 tháng trước

00:59:32
Nhanh Như Chớp Tập 37 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 37 Full HD

5,591,931   3 tháng trước

00:59:28
Nhanh Như Chớp Tập 36 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 36 Full HD

6,299,221   3 tháng trước

00:54:32
Nhanh Như Chớp Tập 35 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 35 Full HD

6,564,008   3 tháng trước

00:59:01
Nhanh Như Chớp Tập 34 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 34 Full HD

6,008,751   3 tháng trước

00:57:03
Nhanh Như Chớp Tập 33 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 33 Full HD

5,940,129   4 tháng trước

00:55:03
Nhanh Như Chớp Tập 32 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 32 Full HD

6,485,818   4 tháng trước

00:55:24
Nhanh Như Chớp Tập 31 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 31 Full HD

5,944,149   4 tháng trước

00:58:36
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 5 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 5 Full HD

5,349,337   4 tháng trước

00:58:41
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 4 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 4 Full HD

197,015   4 tháng trước

00:51:56
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 3 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 3 Full HD

6,432,598   5 tháng trước

00:51:32
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 2 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 2 Full HD

3,200,684   5 tháng trước

00:52:12
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 1 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 1 Full HD

9,708,660   5 tháng trước

00:55:13
Nhanh Như Chớp Tập 25 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 25 Full HD

7,281,495   6 tháng trước

00:53:16
Nhanh Như Chớp Tập 24 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 24 Full HD

7,154,988   6 tháng trước

01:00:16
Nhanh Như Chớp Tập 23 - Anh Đức Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 23 - Anh Đức Full HD

6,249,168   6 tháng trước

00:55:48
Nhanh Như Chớp Tập 22 - Ưng Đại Vệ Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 22 - Ưng Đại Vệ Full HD

7,036,680   6 tháng trước

00:57:43
Nhanh Như Chớp Tập 21 - Mạc Văn Khoa Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 21 - Mạc Văn Khoa Full HD

5,633,744   7 tháng trước

00:51:58
Nhanh Như Chớp Tập 20 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 20 Full HD

6,038,641   7 tháng trước

00:51:28
Nhanh Như Chớp Tập 19 - Lan Hương Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 19 - Lan Hương Full HD

8,628,599   7 tháng trước