Nhanh như chớp là một gameshow rất thú vị quy tụ các nghệ sĩ Việt cùng với những câu hỏi hết sức hài hước đến từ hai MC Trường Giang và Hari Won. Ngoài việt test IQ thì người tham gia còn được những phần thưởng xứng đáng với thành tình của mình đó là vượt qua những câu hỏi hóc búa của chương trình.

00:54:13
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 16 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 16 Full HD

2,863,182   2 ngày trước

00:54:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 15 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 15 Full HD

4,448,244   1 tuần trước

00:53:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 14 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 14 Full HD

4,208,269   2 tuần trước

00:53:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 13 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 13 Full HD

5,510,562   3 tuần trước

00:52:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 12 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 12 Full HD

4,192,197   1 tháng trước

00:51:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 11 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 11 Full HD

3,854,764   1 tháng trước

00:51:35
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 10 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 10 Full HD

4,518,094   1 tháng trước

00:55:23
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 9 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 9 Full HD

4,653,970   1 tháng trước

00:55:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 8

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 8

4,978,853   1 tháng trước

00:55:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 7 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 7 Full HD

5,085,254   2 tháng trước

00:55:56
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 6 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 6 Full HD

3,742,410   2 tháng trước

00:54:39
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 5 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 5 Full HD

5,763,961   2 tháng trước

00:55:40
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 4 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 4 Full HD

4,593,492   3 tháng trước

00:49:22
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 3 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 3 Full HD

5,110,545   3 tháng trước

00:56:23
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 2

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 2

6,639,411   3 tháng trước

00:56:06
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 1 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 1 Full HD

7,606,411   3 tháng trước

00:52:32
Nhanh Như Chớp Tập 42 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 42 Full HD

4,580,977   5 tháng trước

00:54:45
Nhanh Như Chớp Tập 41 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 41 Full HD

4,425,030   5 tháng trước

00:52:32
Nhanh Như Chớp Tập 40 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 40 Full HD

749,496   6 tháng trước

00:52:21
Nhanh Như Chớp Tập 39 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 39 Full HD

5,369,209   6 tháng trước

00:52:43
Nhanh Như Chớp Tập 38 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 38 Full HD

699,034   6 tháng trước

00:59:32
Nhanh Như Chớp Tập 37 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 37 Full HD

6,066,524   6 tháng trước

00:59:28
Nhanh Như Chớp Tập 36 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 36 Full HD

6,696,113   7 tháng trước

00:54:32
Nhanh Như Chớp Tập 35 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 35 Full HD

6,900,734   7 tháng trước