Nhanh như chớp là một gameshow rất thú vị quy tụ các nghệ sĩ Việt cùng với những câu hỏi hết sức hài hước đến từ hai MC Trường Giang và Hari Won. Ngoài việt test IQ thì người tham gia còn được những phần thưởng xứng đáng với thành tình của mình đó là vượt qua những câu hỏi hóc búa của chương trình.

00:55:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 8

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 8

2,880,825   2 ngày trước

00:55:53
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 7 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 7 Full HD

4,188,666   2 tuần trước

00:55:56
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 6 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 6 Full HD

3,365,921   3 tuần trước

00:54:39
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 5 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 5 Full HD

5,271,895   1 tháng trước

00:55:40
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 4 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 4 Full HD

4,293,988   1 tháng trước

00:49:22
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 3 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 3 Full HD

4,805,994   1 tháng trước

00:56:23
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 2

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 2

6,178,782   1 tháng trước

00:56:06
Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 1 Full HD

Nhanh Như Chớp 2019 ( Mùa 2 ) Tập 1 Full HD

7,180,162   1 tháng trước

00:52:32
Nhanh Như Chớp Tập 42 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 42 Full HD

4,455,073   3 tháng trước

00:54:45
Nhanh Như Chớp Tập 41 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 41 Full HD

4,225,606   4 tháng trước

00:52:32
Nhanh Như Chớp Tập 40 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 40 Full HD

709,662   4 tháng trước

00:52:21
Nhanh Như Chớp Tập 39 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 39 Full HD

5,173,450   4 tháng trước

00:52:43
Nhanh Như Chớp Tập 38 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 38 Full HD

555,006   4 tháng trước

00:59:32
Nhanh Như Chớp Tập 37 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 37 Full HD

5,841,239   4 tháng trước

00:59:28
Nhanh Như Chớp Tập 36 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 36 Full HD

6,501,852   5 tháng trước

00:54:32
Nhanh Như Chớp Tập 35 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 35 Full HD

6,751,215   5 tháng trước

00:59:01
Nhanh Như Chớp Tập 34 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 34 Full HD

6,233,906   5 tháng trước

00:57:03
Nhanh Như Chớp Tập 33 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 33 Full HD

6,289,718   5 tháng trước

00:55:03
Nhanh Như Chớp Tập 32 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 32 Full HD

6,640,402   6 tháng trước

00:55:24
Nhanh Như Chớp Tập 31 Full HD

Nhanh Như Chớp Tập 31 Full HD

6,165,321   6 tháng trước

00:58:36
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 5 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 5 Full HD

5,349,546   6 tháng trước

00:58:41
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 4 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 4 Full HD

201,204   6 tháng trước

00:51:56
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 3 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 3 Full HD

6,604,882   7 tháng trước

00:51:32
Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 2 Full HD

Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 2 Full HD

3,239,900   7 tháng trước