Phim Phận làm dâu kể về Thảo là một cô gái đảm đang, nhân hậu nhưng tính tình thẳng thắn, bộc trực và sẵn sàng chống lại những điều sai trái. Phim khắc rõ nét người phụ nữ thời bị bao cấp rất cam trường và mạnh mẻ, tuy bị áp bức nhưng ý chí luôn thôi thúc Thảo đứng dạy để dành lại công bằng.

00:43:25
Phận Làm Dâu Tập 31 ( Tập Cuối )

Phận Làm Dâu Tập 31 ( Tập Cuối )

5,687   8 tháng trước

00:43:23
Phận Làm Dâu Tập 30

Phận Làm Dâu Tập 30

1,116,291   8 tháng trước

00:46:08
Phận Làm Dâu Tập 16

Phận Làm Dâu Tập 16

2,037,000   8 tháng trước

00:47:04
Phận Làm Dâu Tập 17

Phận Làm Dâu Tập 17

848,506   8 tháng trước

00:45:34
Phận Làm Dâu Tập 29

Phận Làm Dâu Tập 29

1,132,568   8 tháng trước

00:46:34
Phận Làm Dâu Tập 28

Phận Làm Dâu Tập 28

1,261,151   8 tháng trước

00:45:44
Phận Làm Dâu Tập 18

Phận Làm Dâu Tập 18

1,644,882   8 tháng trước

00:44:15
Phận Làm Dâu Tập 19

Phận Làm Dâu Tập 19

841,598   8 tháng trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 27

Phận Làm Dâu Tập 27

1,057,247   8 tháng trước

00:44:15
Phận Làm Dâu Tập 20

Phận Làm Dâu Tập 20

979,472   8 tháng trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 21

Phận Làm Dâu Tập 21

886,350   8 tháng trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 26

Phận Làm Dâu Tập 26

1,210,027   8 tháng trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 25

Phận Làm Dâu Tập 25

439,880   8 tháng trước

00:41:45
Phận Làm Dâu Tập 3

Phận Làm Dâu Tập 3

1,653,389   8 tháng trước

00:44:44
Phận Làm Dâu Tập 2

Phận Làm Dâu Tập 2

275,737   8 tháng trước

00:42:13
Phận Làm Dâu Tập 1

Phận Làm Dâu Tập 1

1,124,104   8 tháng trước

00:45:12
Phận Làm Dâu Tập 22

Phận Làm Dâu Tập 22

1,147,762   8 tháng trước

01:10:12
Phận Làm Dâu Tập 24

Phận Làm Dâu Tập 24

1,093,856   8 tháng trước

01:20:02
Phận Làm Dâu Tập 23

Phận Làm Dâu Tập 23

1,048,810   8 tháng trước