Tuyệt đỉnh song ca nhí là một gameshow tìm kiếm những tài năng về âm nhạc cũng như ươm mầm tài năng âm nhạc cho tương lai. Các bé sẻ cùng nhau trai qua khoá huấn luyện của các huấn luyện viên và cùng nhau tranh đấu để xem ai xứng đáng là ngôi vị quán quan.

01:05:09
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 14 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 14 ( Mùa 2 )

194,159   9 tháng trước

01:10:32
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 13 ( Mùa 2 ) Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 13 ( Mùa 2 ) Full HD

9,655,785   10 tháng trước

01:05:39
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 12 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 12 ( Mùa 2 )

329,262   10 tháng trước

01:02:09
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 11 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 11 ( Mùa 2 )

763,602   10 tháng trước

01:19:09
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 10 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 10 ( Mùa 2 )

218,461   10 tháng trước

01:21:01
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 9 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 9 ( Mùa 2 )

186,862   11 tháng trước

01:11:22
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 8 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 8 ( Mùa 2 )

1,030,451   11 tháng trước

00:41:17
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 7 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 7 ( Mùa 2 )

277,947   11 tháng trước

00:09:55
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 6 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 6 ( Mùa 2 )

622,843   11 tháng trước

00:09:15
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 5 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 5 ( Mùa 2 )

392,648   1 năm trước

00:10:27
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 4 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 4 ( Mùa 2 )

475,258   1 năm trước

00:13:36
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 3 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 3 ( Mùa 2 )

748,192   1 năm trước

00:35:56
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 2 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 2 ( Mùa 2 )

700,232   1 năm trước

00:12:37
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2017 Tập 1 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2017 Tập 1 ( Mùa 2 )

691,906   1 năm trước

00:09:41
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí - Gala Chào Xuân Tập 1

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí - Gala Chào Xuân Tập 1

158,447   1 năm trước

00:06:38
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 16 - Vòng Chung Kết 2

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 16 - Vòng Chung Kết 2

182,473   1 năm trước

00:07:30
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 15 - Vòng Chung Kết

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 15 - Vòng Chung Kết

143,231   1 năm trước

01:32:12
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 14 - Vòng Bán Kết

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 14 - Vòng Bán Kết

146,379   1 năm trước

01:22:43
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 13 Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 13 Full HD

902,408   1 năm trước

01:15:10
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 12 Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 12 Full HD

1,251,112   1 năm trước

01:14:45
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 11 Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 11 Full HD

2,518,893   1 năm trước

01:17:06
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 10 - Vòng Chinh Phục Full HD
01:20:01
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 9 - Vòng Chinh Phục Full HD