Tuyệt đỉnh song ca Mùa thứ 3 - Sự quay trở lại của những cặp đôi tri kỷ âm nhạc nổi tiếng: Ca sĩ Minh Tuyết - Quang Lê, Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ, nhạc sĩ Minh Vy - ca sĩ Cẩm Ly. Những tài năng mới khiến các ngôi sao cũng phải kinh ngạc, những cuộc giành giật không khoan nhượng. Và lần đầu tiên sự xuất hiện của nút phong tỏa đã làm các huấn luyện viên khốn đốn hơn bao giờ hết, khi không nói được thì chiêu trò sẽ lên ngôi.

01:13:23
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 15 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 15 ( Mùa 3 )

202,373   8 tháng trước

01:18:03
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 14 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 14 ( Mùa 3 )

173,763   9 tháng trước

01:18:25
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 13 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 13 ( Mùa 3 )

69,329   9 tháng trước

01:10:53
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 12 ( Mùa 3 ) Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 12 ( Mùa 3 ) Full HD

280,780   9 tháng trước

01:13:32
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 11 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 11 ( Mùa 3 )

205,365   9 tháng trước

01:13:43
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 10 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 10 ( Mùa 3 )

316,650   10 tháng trước

01:19:20
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 9 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 9 ( Mùa 3 )

164,697   10 tháng trước

01:18:45
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 8 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 8 ( Mùa 3 )

129,770   10 tháng trước

01:14:32
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 7 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 7 ( Mùa 3 )

231,468   10 tháng trước

01:09:20
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 6 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 6 ( Mùa 3 )

230,407   11 tháng trước

01:16:18
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 5 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 5 ( Mùa 3 )

724,265   11 tháng trước

01:12:23
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 4 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 4 ( Mùa 3 )

237,045   11 tháng trước

01:10:03
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 3 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 3 ( Mùa 3 )

618,482   11 tháng trước

01:10:00
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 2 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 2 ( Mùa 3 )

1,346,527   11 tháng trước

01:07:30
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 1 ( Mùa 3 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018 Tập 1 ( Mùa 3 )

390,881   1 năm trước

00:03:01
Gala Tuyệt Đỉnh Song Ca Tập 3

Gala Tuyệt Đỉnh Song Ca Tập 3

9,559   1 năm trước

00:07:30
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 14

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 14

75,436   1 năm trước

00:07:56
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 13 - Vòng Bán Kết

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 13 - Vòng Bán Kết

112,934   1 năm trước

00:04:49
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 12

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 12

79,886   1 năm trước

00:05:52
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 11 - Vòng Chinh Phục

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 11 - Vòng Chinh Phục

82,472   1 năm trước

00:03:37
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 10 - Vòng Chinh Phục

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 10 - Vòng Chinh Phục

139,695   1 năm trước

00:05:30
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 9 - Vòng Chinh Phục

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 9 - Vòng Chinh Phục

218,077   1 năm trước

01:07:54
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 8 - Vòng Chinh Phục

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 8 - Vòng Chinh Phục

1,344,287   1 năm trước

01:09:21
Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 7 - Vòng Đối Kháng

Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 Tập 7 - Vòng Đối Kháng

302,218   1 năm trước