Bỏ Qua Quảng Cáo

Danh sách Server Video                 | 24,140,645 lượt xem


Server

  • 1

Lyrics : Anh là ai

Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh

Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu

Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao?

Giờ anh ở đâu?

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

Từ khi nào biết yêu rồi

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

Anh là ai?

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

Anh là ai?

Đã giết chết hết bao hy vọng

Anh là ai?

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh

Anh là ai?

Khiến phút chốc trái tim rung động

Anh là ai?

Mang yêu thuơng theo sau dường như

Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

Ver. 2

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

Từ khi nào biết yêu rồi

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

Anh là ai?

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

Anh là ai?

Đã giết chết hết bao hy vọng

Anh là ai?

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh.

Anh là ai?

Khiến phút chốc trái tim rung động

Anh là ai?

Mang yêu thuơng theo sau dường như

Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đâu

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

Khiến nước mắt khẽ rơi rơi nhẹ (là ai khiến nước mắt em phải rơi)

Đã giết chết hết bao hy vọng (anh là ai..)

Chắc có lẽ vẫn như xưa chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh (mỗi tôi vẫn yêu)

Khiến phút chốc trái tim rung động (con tim em yêu anh mất rồi)

Mang yêu thuơng theo sau dường như

Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đâu

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

Bình luận