ovuinhi.com

Hạo Nam Super Star - Lâm Chấn Khang

AUTO NEXT

Chia sẻ liên kết

1,714 lượt xem
Loading...

Lời Nhạc : Hạo Nam Super Star - Lâm Chấn Khang

Đã có sinh ra trong cõi đời. 
Hạo nam tôi chưa thề biết sợ. 
Điều duy nhất rồi sẽ làm anh em tôi. 
Hiểu lầm tự chôn giấu, để phai phôi. 
Hãy đến với tôi bằng tấm lòng. 
Tôi đã trao trái tim nghĩa tình. 
Dù ai sẽ cũng thế, nghèo sang như nhau. 
Một ngày là anh em suốt đời anh em. 

Sóng gió đã có tôi, gian khó cũng có tôi. 
Chỉ một tiến gọi tên tôi, nơi nào tôi đến ngay 
Cứ biết đời bất công, tôi không thề kể công. 
Anh em chung dòng máu nóng, khó khăn nay cùng xong 
Sống chết nào biết đâu, may mắn còn thấy nhau. 
Sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt. 
Nếu có còn kiếp sau, vẫn mong được thấy nhau. 
Hạo nam tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay

Bài hát trong phim: Thần thám Trần Hạo Nam

Bình luận chia sẻ cảm xúc:

hao nam super star lam chan khang