Hoài Lâm nổi bật trong Zing Music Awards 2014 cùng với Trung Quân và Vũ Cát Tường

Đăng ngày: 2015/01/06

Nguồn:Youtube.com
Url:http://ovuinhi.com/nhac-hay/hoai-lam-noi-bat-trong-zing-music-awards-2014-cung-voi-trung-quan-va-vu-cat-tuong.html