ovuinhi.com

Liveshow Duyên Phận - Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Thu Hàng Bolero

AUTO NEXT

Chia sẻ liên kết

799 lượt xem

Liveshow Duyện Phân ca sĩ Đàm Vinh Hưng, Lệ Quyên

Ca sỹ khách mời: Lệ Quyên, Nhóm Apple, Minh Thảo, Phượng Vũ, Thu Hằng Bolero

Bình luận chia sẻ cảm xúc:

liveshow duyen phan dam vinh hung le quyen