Bỏ Qua Quảng Cáo

Danh sách Server Video                 | 10,926,107 lượt xem


Server

  • 1

1. Sống Sao Trời Biết Đất Biết

Sáng tác: Nhạc Hoa

- Lời: Nguyên Chấn Phong - Hồ Kha

- Cover Music: Long DJ

2. Người Đang Làm Trời Đang Xem

Sáng tác: Hồ Kha

3. Nơi Đã Từng Cách Xa

- Sáng Tác: Đào Quang Nhật

4. Anh Quá Nhẫn Tâm

Sáng Tác: Nhạc Hoa

- Lời: Lâm Chấn Khang

- Cover Music: Long DJ

 

Bình luận