Tags (2) : Dương Lâm


00:12:26
Tâm sự của Dương Lâm - quán quân Cười Xuyên Việt 2015