Tags (55) : chi tai


00:32:27
Hài Kịch : Tết Quê - Hoài Linh, Chí Tài, Trung Dân

Hài Kịch : Tết Quê - Hoài Linh, Chí Tài, Trung Dân

13,329,056   1 năm trước

00:27:56
Hài Kịch : Tình Có Như Không - Việt Hương, Chí Tài, Hoài Tâm
00:31:07
Hài Kịch : Tết Quê - Paris By Night 124

Hài Kịch : Tết Quê - Paris By Night 124

1,723,437   2 năm trước

00:34:15
Hài Kịch : Cho Nhau Mùa Xuân - Paris By Night 124

Hài Kịch : Cho Nhau Mùa Xuân - Paris By Night 124

9,999,025   2 năm trước

00:27:10
Hài Kịch : Độc Và Đẹp - Vân Sơn, Chí Tài, Hài Linh
00:21:13
Kịch : Đêm Noel Nuồn - Trấn Thành, Chí Tài

Kịch : Đêm Noel Nuồn - Trấn Thành, Chí Tài

2,867,133   2 năm trước

00:26:27
Hài Kịch : Ngang Trái - Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang
00:27:29
Hài Kịch : Chuyến Xe Cuối Cùng - Hoài Linh, Chí Tài

Hài Kịch : Chuyến Xe Cuối Cùng - Hoài Linh, Chí Tài

4,174,072   2 năm trước

00:15:48
Hài Kịch : Tấm Cám Chuyện Hoài Linh, Chí Tài Kể

Hài Kịch : Tấm Cám Chuyện Hoài Linh, Chí Tài Kể

311,486   3 năm trước

00:44:41
Hài Những Chuyện Tình Nghiệt Ngã - Chí Tài, Hoài Linh
02:41:56
Liveshow Chí Tài 2017 Full HD

Liveshow Chí Tài 2017 Full HD

5,384,650   3 năm trước

00:20:46
Hài Kịch - Trường Giang ft Hoài Linh ft Chí Tài

Hài Kịch - Trường Giang ft Hoài Linh ft Chí Tài

5,797,843   3 năm trước

00:30:06
Hài Những Ước Mơ Nhỏ Nhoi - Hoài Linh

Hài Những Ước Mơ Nhỏ Nhoi - Hoài Linh

18,244,496   3 năm trước

00:40:42
Hài kịch Thần Chém, Thần Gió - Chí Tài ft. Trường Giang
00:23:24
Hài Nuôi Chồng - Chí Tài ft Long Đẹp Trai

Hài Nuôi Chồng - Chí Tài ft Long Đẹp Trai

1,216,080   4 năm trước