Tags (27) : pham truong


00:22:30
Bùi Đời Xóm Trọ Tập 1 - Phạm Trưởng

Bùi Đời Xóm Trọ Tập 1 - Phạm Trưởng

3,279,109   4 tháng trước

00:04:43
Cho Qua - Phạm Trưởng

Cho Qua - Phạm Trưởng

869,218   5 tháng trước

00:05:53
Em Hay Lắm - Phạm Trưởng

Em Hay Lắm - Phạm Trưởng

3,267,643   10 tháng trước

03:08:37
LiveShow Lâm Chấn Khang Và Phạm Trưởng

LiveShow Lâm Chấn Khang Và Phạm Trưởng

777,146   1 năm trước

00:51:12
Phim Ca Nhạc Sống Còn - Phạm Trưởng

Phim Ca Nhạc Sống Còn - Phạm Trưởng

10,212,021   1 năm trước

00:36:21
Phim Đời Của Nó Tập 5 - Phạm Trưởng Full HD

Phim Đời Của Nó Tập 5 - Phạm Trưởng Full HD

6,137,929   1 năm trước

00:30:52
Phim Đời Của Nó Tập 4 - Phạm Trưởng

Phim Đời Của Nó Tập 4 - Phạm Trưởng

4,444,579   1 năm trước

00:29:50
Phim Đời Của Nó Tập 3 - Phạm Trưởng Full HD

Phim Đời Của Nó Tập 3 - Phạm Trưởng Full HD

3,945,191   1 năm trước

00:21:45
Phim Đời Của Nó Tập 2 - Phạm Trưởng Full HD

Phim Đời Của Nó Tập 2 - Phạm Trưởng Full HD

5,005,949   1 năm trước

00:25:00
Phim Đời Của Nó Tập 1 - Phạm Trưởng

Phim Đời Của Nó Tập 1 - Phạm Trưởng

6,920,144   1 năm trước

02:40:15
LiveShow Phạm Trưởng 2017 - Về Với Quê Hương Full HD
00:08:53
MV Nỗi Lòng Người Con Gái - Phạm Trưởng

MV Nỗi Lòng Người Con Gái - Phạm Trưởng

12,781,298   2 năm trước

00:18:39
Phim Ca Nhạc Khó Đoán - Phạm Trưởng ft Trịnh Phong

Phim Ca Nhạc Khó Đoán - Phạm Trưởng ft Trịnh Phong

15,406,056   3 năm trước

00:03:30
MV Đến Với Euro 2016 - Phạm Trưởng Full HD

MV Đến Với Euro 2016 - Phạm Trưởng Full HD

473,360   3 năm trước

00:28:12
Phim Ca Nhạc Chạy Đi ! Anh Yêu Em - Pham Trưởng

Phim Ca Nhạc Chạy Đi ! Anh Yêu Em - Pham Trưởng

14,558,328   3 năm trước

00:28:12
Chạy Đi Anh Yêu Em - Pham Trưởng Full HD

Chạy Đi Anh Yêu Em - Pham Trưởng Full HD

14,558,076   3 năm trước

00:05:17
Thuyền Không Bến - Phạm Trưởng (Hot Boy Hột Vịt Lộn)
00:05:07
Đừng Hơn Thua - Phạm Trưởng (Hot Boy Hột Vịt Lộn)
00:44:57
Phim Ca Nhạc Hot Boy Hột Vịt Lộn - Phạm Trưởng

Phim Ca Nhạc Hot Boy Hột Vịt Lộn - Phạm Trưởng

8,471,636   4 năm trước

00:01:29
Phạm Trưởng - Đừng Hơn Thua (Demo)

Phạm Trưởng - Đừng Hơn Thua (Demo)

20,257   4 năm trước

00:04:32
Anh Nợ Em - Phạm Trưởng

Anh Nợ Em - Phạm Trưởng

1,796,946   4 năm trước

00:48:23
Dance Hit Remix Part 2

Dance Hit Remix Part 2

4,370,121   4 năm trước

00:04:37
Nhạt Phai - Phạm Trưởng

Nhạt Phai - Phạm Trưởng

3,159,443   4 năm trước

00:05:04
Anh Làm Em Đau - Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu

Anh Làm Em Đau - Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu

6,036,851   4 năm trước