Tags (27) : pham truong


00:22:30
Bùi Đời Xóm Trọ Tập 1 - Phạm Trưởng

Bùi Đời Xóm Trọ Tập 1 - Phạm Trưởng

3,292,009   1 năm trước

00:04:43
Cho Qua - Phạm Trưởng

Cho Qua - Phạm Trưởng

903,831   1 năm trước

00:05:53
Em Hay Lắm - Phạm Trưởng

Em Hay Lắm - Phạm Trưởng

3,427,139   1 năm trước

03:08:37
LiveShow Lâm Chấn Khang Và Phạm Trưởng

LiveShow Lâm Chấn Khang Và Phạm Trưởng

806,050   2 năm trước

00:51:12
Phim Ca Nhạc Sống Còn - Phạm Trưởng

Phim Ca Nhạc Sống Còn - Phạm Trưởng

10,220,356   2 năm trước

00:36:21
Phim Đời Của Nó Tập 5 - Phạm Trưởng Full HD

Phim Đời Của Nó Tập 5 - Phạm Trưởng Full HD

6,147,228   2 năm trước

00:30:52
Phim Đời Của Nó Tập 4 - Phạm Trưởng

Phim Đời Của Nó Tập 4 - Phạm Trưởng

4,450,285   2 năm trước

00:29:50
Phim Đời Của Nó Tập 3 - Phạm Trưởng Full HD

Phim Đời Của Nó Tập 3 - Phạm Trưởng Full HD

3,948,320   2 năm trước

00:21:45
Phim Đời Của Nó Tập 2 - Phạm Trưởng Full HD

Phim Đời Của Nó Tập 2 - Phạm Trưởng Full HD

5,010,048   2 năm trước

00:25:00
Phim Đời Của Nó Tập 1 - Phạm Trưởng

Phim Đời Của Nó Tập 1 - Phạm Trưởng

6,926,236   2 năm trước

02:40:15
LiveShow Phạm Trưởng 2017 - Về Với Quê Hương Full HD
00:08:53
MV Nỗi Lòng Người Con Gái - Phạm Trưởng

MV Nỗi Lòng Người Con Gái - Phạm Trưởng

13,020,640   3 năm trước

00:18:39
Phim Ca Nhạc Khó Đoán - Phạm Trưởng ft Trịnh Phong

Phim Ca Nhạc Khó Đoán - Phạm Trưởng ft Trịnh Phong

15,755,976   3 năm trước

00:03:30
MV Đến Với Euro 2016 - Phạm Trưởng Full HD

MV Đến Với Euro 2016 - Phạm Trưởng Full HD

474,261   4 năm trước

00:28:12
Phim Ca Nhạc Chạy Đi ! Anh Yêu Em - Pham Trưởng

Phim Ca Nhạc Chạy Đi ! Anh Yêu Em - Pham Trưởng

14,802,240   4 năm trước

00:28:12
Chạy Đi Anh Yêu Em - Pham Trưởng Full HD

Chạy Đi Anh Yêu Em - Pham Trưởng Full HD

14,802,542   4 năm trước

00:05:17
Thuyền Không Bến - Phạm Trưởng (Hot Boy Hột Vịt Lộn)
00:05:07
Đừng Hơn Thua - Phạm Trưởng (Hot Boy Hột Vịt Lộn)
00:44:57
Phim Ca Nhạc Hot Boy Hột Vịt Lộn - Phạm Trưởng

Phim Ca Nhạc Hot Boy Hột Vịt Lộn - Phạm Trưởng

8,488,673   5 năm trước

00:01:29
Phạm Trưởng - Đừng Hơn Thua (Demo)

Phạm Trưởng - Đừng Hơn Thua (Demo)

20,329   5 năm trước

00:04:32
Anh Nợ Em - Phạm Trưởng

Anh Nợ Em - Phạm Trưởng

1,897,488   5 năm trước

00:48:23
Dance Hit Remix Part 2

Dance Hit Remix Part 2

4,470,334   5 năm trước

00:04:37
Nhạt Phai - Phạm Trưởng

Nhạt Phai - Phạm Trưởng

3,176,370   5 năm trước

00:05:04
Anh Làm Em Đau - Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu

Anh Làm Em Đau - Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu

6,126,980   5 năm trước