Tag: pjnboys

4:02

MV Mình Cưới Nhau Đi - Pjnboys x Huỳnh James

Lượt xem : 111,008,707   3 tháng trước

00:05:53

MV Đồng Tiền Và Quyền Lực - Huỳnh James x Pjnboys

Lượt xem : 3,147,854   4 tháng trước

00:03:57

MV Rap Nghiêm Túc - Pjnboys ft. Lâm Mỳ ft. Hata

Lượt xem : 10,778,790   7 tháng trước

00:04:10

MV Rap Quăng Tao Cái Boong - Huỳnh James x Pjnboys

Lượt xem : 119,497,714   1 năm trước