ovuinhi.com
MV Mình Cưới Nhau Đi - Pjnboys x Huỳnh James

MV bài hát Mình cưới nhau đi - Pjnboys x Huỳnh James tiếp tục với hình ảnh thật thôn quê của Phan Thiết sẻ khiến bạn trải lòng với những lời rapper thú vị

MV Đồng Tiền Và Quyền Lực - Huỳnh James x Pjnboys

MV bài hát đồng tiền và quyền lực Huỳnh James x Pjnboys . Sáng tác Trần Trọng Hiếu. Bài hát mới nhất của Raper Huỳnh James x Pjnboys

MV Cho Họ Ghét Đi Em - Huỳnh James

Giải trí với MV Cho họ ghét đi em ca sĩ Huỳnh James. Một mình trong đêm không phải aI cô đơn. Ta đêm nay cứ say ta quên hết sự đời. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu dèm pha.

MV Rap Quăng Tao Cái Boong - Huỳnh James x Pjnboys

Bài hát Rap Quăng tao cái boong. Con phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố. Xuống phố để giải ngố , chứ không cái đầu bể hộp số