ovuinhi.com
MV Ta Cứ Đi Cùng Nhau - Đen ft. Linh Cáo (Prod. by i Tễu)

MV bài hát Ta cứ đinh cùng nhau Linh Cao kết hộp với Đen. Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi Anh sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền Và tất cả những ngày mình xa xôi nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền