ovuinhi.com
MV Mình Cưới Nhau Đi - Pjnboys x Huỳnh James

MV bài hát Mình cưới nhau đi - Pjnboys x Huỳnh James tiếp tục với hình ảnh thật thôn quê của Phan Thiết sẻ khiến bạn trải lòng với những lời rapper thú vị

MV Đồng Tiền Và Quyền Lực - Huỳnh James x Pjnboys

MV bài hát đồng tiền và quyền lực Huỳnh James x Pjnboys . Sáng tác Trần Trọng Hiếu. Bài hát mới nhất của Raper Huỳnh James x Pjnboys

MV Rap Nghiêm Túc - Pjnboys  ft. Lâm Mỳ ft. Hata

Bài hát : Nghiêm Túc trình bày Pjnboys ft. Lâm Mỳ ft. Hata. Nếu nếu mà em có thương anh, giăng sợi tơ đưa anh vào tròng Nếu nếu mà em có thương anh,mang trầu cau sang thưa chuyện nhà

MV Rap Quăng Tao Cái Boong - Huỳnh James x Pjnboys

Bài hát Rap Quăng tao cái boong. Con phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố. Xuống phố để giải ngố , chứ không cái đầu bể hộp số