ovuinhi.com

Sao Nhập Ngủ 2017 Tập 2 Full HD

AUTO NEXT

Chia sẻ liên kết

231 lượt xem

Khắc Việt cùng Vương Anh, Huy Cung bắt đầu làm quen với việc tập thể dục buổi sáng bằng 10 vòng chạy quanh sân, báo động đêm và những tác phong, điều lệ cơ bản của quân đội. Việc học tập không quá vất vả nhưng những điều lệ, tác phong "chuẩn từng ly" đã "làm khó" cho 3 anh chàng nổi tiếng.

Bình luận chia sẻ cảm xúc:

sao nhap ngu 2017 tap 2 full hd