Bỏ Qua Quảng Cáo

Hài Kịch Thằng Ăn Trộm Nhân Đạo - Lê Trang, Dương Thanh Vàng

Thằng ăn trộm nhân đạo

Hai anh chàng đi ăn trộm thật bá đạo khi vừa đi vừa riêu rao khắp xom là mình đi ăn trộm, thế rồi ăn trộm còn gặp nhiều tình huống rất thú vị và hài hước.

Nguồn:https://youtu.be/HtDACHdn5_w
Url:https://ovuinhi.com/hai-vui/hai-kich-thang-an-trom-nhan-dao-le-trang-duong-thanh-vang.html
Tags: hai kich 
Bình luận

Din A La

2 tháng trước

cmt tam

Anh Dong

1 năm trước

cmt nhì

Trúc Nhân

1 năm trước

cmt đầu

Loading...