Khai thác đề tài gia đình quen thuộc với khán giả Việt, nhưng Gạo Nếp Gạo Tẻ mang đến một màu sắc khác biệt so với các phim cùng thể loại. Những tình huống trớ trêu trong Gạo Nếp Gạo Tẻ bắt nguồn từ sự thiên vị của người mẹ đối với các con.

Mâu thuẫn và sự khác biệt về cách ứng xử, hoàn cảnh sống giữa 2 cô con gái, một bên được mẹ yêu thương chiều chuộng, một bên bị xem thường đã khiến cho mối quan hệ mẹ con, chị em trong gia đình ngày càng có khoảng cách.

00:27:45
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 21 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 21 Full HD

2,798   1 năm trước

00:28:19
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 20 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 20 Full HD

1,960   1 năm trước

00:27:14
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 16 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 16 Full HD

1,090   1 năm trước

00:27:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 14 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 14 Full HD

1,096   1 năm trước

00:28:10
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 13 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 13 Full HD

1,532   1 năm trước

00:30:11
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 6 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 6 Full HD

696,791   1 năm trước

00:30:04
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 5 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 5 Full HD

691,382   1 năm trước

00:30:43
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 4 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 4 Full HD

598,549   1 năm trước

00:30:56
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 3 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 3 Full HD

1,076,774   1 năm trước

00:30:35
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 2 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 2 Full HD

1,152,890   1 năm trước

00:31:55
Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 1 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 Tập 1 Full HD

2,174,901   1 năm trước

00:42:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 108 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 108 Full HD

5,863,430   2 năm trước

00:44:36
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 99 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 99 Full HD

6,844,427   2 năm trước

00:42:46
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 98 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 98 Full HD

2,403,250   2 năm trước

00:45:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 97 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 97 Full HD

4,288,402   2 năm trước

00:45:26
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 96 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 96 Full HD

9,212,893   2 năm trước

00:45:47
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 95 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 95 Full HD

7,382,176   2 năm trước

00:45:16
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 94 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 94 Full HD

7,199,063   2 năm trước

00:48:13
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 93 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 93 Full HD

7,923,427   2 năm trước

00:43:32
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 92 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 92 Full HD

7,000,608   2 năm trước

00:45:49
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 91 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 91 Full HD

7,698,769   2 năm trước

00:45:25
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 90 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 90 Full HD

9,640,082   2 năm trước

00:47:06
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 89 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 89 Full HD

7,547,401   2 năm trước

00:45:13
Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 88 Full HD

Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 88 Full HD

8,262,248   2 năm trước