Giong Hát Việt Nhí đang được cập nhật.

00:10:17
00:09:34
00:09:24
00:11:54

Giọng Hát Việt Nhí 2016 Tập 1 - The Voice Kids 2016

3,069,641   2 năm trước

00:04:46

Giọng Hát Việt Nhí 2015 Chung Kết

8,939,250   2 năm trước

00:03:36

Giọng Hát Việt Nhí 2015 Liveshow 6

158,671   2 năm trước

00:04:10

Giọng Hát Việt Nhí 2015 Liveshow 4

414,114   2 năm trước

01:21:12

Giọng Hát Việt Nhí 2015 Liveshow 3

457,284   2 năm trước

00:17:01

Giọng Hát Việt Nhí 2015 - Vòng Đối Đầu Tập 3

1,328,591   2 năm trước

00:17:50

Giọng Hát Việt Nhí 2015 - Vòng Đối Đầu Tập 2

502,520   2 năm trước

01:31:21

Giọng Hát Việt Nhí 2015 Tập 3

7,310   3 năm trước