The Face là một chương trình truyền hình thực tế được tổ chức nhằm mục đích tìm ra người mẫu hội tụ đủ những tố chất để trở thành gương mặt đại diện, đại sứ cho các nhãn hàng, thương hiệu.

The Face Vietnam 2017 các thí sinh tham gia chương trình được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng của một người mẫu và tất cả các thử thách mà The Face đặt ra đều gắn liền với thực tế cuộc sống và nghề nghiệp đầy khắc nghiệt ngoài đời thực.

01:02:21
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 11

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 11

2,847,693   6 năm trước

01:09:11
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 10 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 10 Full HD

2,653,368   6 năm trước

01:14:31
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 9 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 9 Full HD

2,671,850   6 năm trước

01:03:21
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 8 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 8 Full HD

3,415,136   6 năm trước

01:17:36
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 7 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 7 Full HD

2,995,892   6 năm trước

01:19:02
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 6 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 6 Full HD

3,923,255   6 năm trước

01:21:21
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 5

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 5

3,595,361   6 năm trước

01:22:59
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 4 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 4 Full HD

4,483,841   6 năm trước

01:05:59
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 3 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 3 Full HD

4,227,930   6 năm trước

01:21:12
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 2 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 2 Full HD

5,197,492   6 năm trước

01:12:16
The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 1 Full HD

The Face : Gương Mặt Thương Hiệu 2017 Tập 1 Full HD

4,879,788   6 năm trước

01:12:10
The Face Vietnam 2016 Tập 10 - Gương Mặt Thương Hiệu 2016 Full HD
00:47:28
The Face Vietnam 2016 Tập 9 - Gương Mặt Thương Hiệu 2016
01:13:35
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 7 - The Face Vietnam 2016 Full HD
00:56:17
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 6 - The Face Vietnam 2016

Gương Mặt Thương Hiệu Tập 6 - The Face Vietnam 2016

4,906,854   7 năm trước

01:14:14
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 5 - The Face Vietnam 2016

Gương Mặt Thương Hiệu Tập 5 - The Face Vietnam 2016

4,652,453   7 năm trước

01:09:39
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 4 - The Face Vietnam 2016

Gương Mặt Thương Hiệu Tập 4 - The Face Vietnam 2016

4,563,971   7 năm trước

01:12:13
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 3 - The Face Vietnam 2016 Full HD
00:56:21
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 2 - The Face Vietnam 2016 Full HD
00:58:17
Gương Mặt Thương Hiệu Tập 1 - The Face Vietnam 2016 Full HD