Ơn giời cậu đây rồi đã trở lại những tình huống chưa cây nhưng lắng động, những câu chuyện hài hước và đầy bất ngờ. Hơn 60 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng cùng với những trưởng phòng: Trấn Thành, Trường Giang, Tử Long, Hồng Đào và giám khảo Hoài Linh. Hãy xã stret cuối tuần cùng với Ơn giời cậu đây rồi nhé.

Sự trở lại mùa 3 đầy thú vị và đầy bất ngờ khi có một trưởng phòng mới Nghệ sĩ Hồng Đào, thay vào đó là thiếu vắng trưởng phòng Chí Tài, vậy thì thiếu mất sự kết hợp giữa Trường GiangChí Tài mất rồi. Tiếp đến là Trấn Thành với nhiều điều thú vị bất ngờ và đầy tài năng.

Cũng có những lời chỉ trích nhưng rất thú vị với các trưởng phòng, những lời chặc chém hết sức đọc đáo và đầy gai góc. Những điều bất ngờ và những điều thú vị hứa hẹn sẻ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

01:38:31
Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 11 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 11 Full HD

2,082   1 năm trước

01:55:19
Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 10 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 10 Full HD

1,772   1 năm trước

01:50:31
Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 5 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 5 Full HD

3,027,787   1 năm trước

01:51:05
Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 4 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 7 Tập 4 Full HD

876,255   1 năm trước

01:55:34
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 14 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 14 Full HD

1,164,875   2 năm trước

01:55:34
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 13 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 13 Full HD

3,597,648   2 năm trước

01:55:34
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 12 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 12 Full HD

2,849,423   2 năm trước

01:55:34
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 11 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 11 Full HD

3,135,384   2 năm trước

01:55:34
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 10 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 10 Full HD

2,953,985   2 năm trước

01:55:34
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 9 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 9 Full HD

3,363,879   2 năm trước

01:23:23
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 8 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 8 Full HD

2,443,392   2 năm trước

01:23:23
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 7

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 7

322,453   2 năm trước

01:23:23
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 6 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 6 Full HD

3,159,125   2 năm trước

01:23:23
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 5

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 5

3,213,337   2 năm trước

01:43:23
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 4 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 4 Full HD

1,373,563   2 năm trước

02:03:38
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 3 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 3 Full HD

1,870,774   2 năm trước

01:28:14
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 2 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 2 Full HD

4,055,800   2 năm trước

01:28:14
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 1 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019 Tập 1 Full HD

7,483,424   2 năm trước

01:28:14
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 13 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 13 Full HD

4,901,608   3 năm trước

01:21:56
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 12

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 12

4,458,363   3 năm trước

01:32:43
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 11

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 11

3,882,047   3 năm trước

01:51:17
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 10 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 10 Full HD

3,408,341   3 năm trước

01:55:37
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 9 Full HD

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 9 Full HD

3,250,546   3 năm trước

01:26:04
Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 8

Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 Tập 8

3,163,958   3 năm trước