Phim Phận làm dâu kể về Thảo là một cô gái đảm đang, nhân hậu nhưng tính tình thẳng thắn, bộc trực và sẵn sàng chống lại những điều sai trái. Phim khắc rõ nét người phụ nữ thời bị bao cấp rất cam trường và mạnh mẻ, tuy bị áp bức nhưng ý chí luôn thôi thúc Thảo đứng dạy để dành lại công bằng.

00:43:25
Phận Làm Dâu Tập 31 ( Tập Cuối )

Phận Làm Dâu Tập 31 ( Tập Cuối )

14,106   5 năm trước

00:43:23
Phận Làm Dâu Tập 30

Phận Làm Dâu Tập 30

1,241,471   5 năm trước

00:46:08
Phận Làm Dâu Tập 16

Phận Làm Dâu Tập 16

2,173,899   5 năm trước

00:47:04
Phận Làm Dâu Tập 17

Phận Làm Dâu Tập 17

935,219   5 năm trước

00:45:34
Phận Làm Dâu Tập 29

Phận Làm Dâu Tập 29

1,420,014   5 năm trước

00:46:34
Phận Làm Dâu Tập 28

Phận Làm Dâu Tập 28

1,365,776   5 năm trước

00:45:44
Phận Làm Dâu Tập 18

Phận Làm Dâu Tập 18

1,887,017   5 năm trước

00:44:15
Phận Làm Dâu Tập 19

Phận Làm Dâu Tập 19

874,282   5 năm trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 27

Phận Làm Dâu Tập 27

1,124,711   5 năm trước

00:44:15
Phận Làm Dâu Tập 20

Phận Làm Dâu Tập 20

1,024,048   5 năm trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 21

Phận Làm Dâu Tập 21

920,444   5 năm trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 26

Phận Làm Dâu Tập 26

1,353,669   5 năm trước

00:41:45
Phận Làm Dâu Tập 4

Phận Làm Dâu Tập 4

1,204,430   5 năm trước

00:46:12
Phận Làm Dâu Tập 25

Phận Làm Dâu Tập 25

489,645   5 năm trước

00:41:45
Phận Làm Dâu Tập 3

Phận Làm Dâu Tập 3

1,837,532   5 năm trước

00:44:44
Phận Làm Dâu Tập 2

Phận Làm Dâu Tập 2

301,512   5 năm trước

00:42:13
Phận Làm Dâu Tập 1

Phận Làm Dâu Tập 1

1,201,352   5 năm trước

00:45:12
Phận Làm Dâu Tập 22

Phận Làm Dâu Tập 22

1,199,258   5 năm trước

01:10:12
Phận Làm Dâu Tập 24

Phận Làm Dâu Tập 24

1,243,528   5 năm trước

01:20:02
Phận Làm Dâu Tập 23

Phận Làm Dâu Tập 23

1,097,392   5 năm trước