Sing My Song còn gọi là Bài Hát Hay Nhất là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể sáng tác và hát hay. Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ (nghệ sĩ) đa tài.

01:37:03
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 10 ( Mùa 2 ) Full HD
01:17:47
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 9 ( Mùa 2 ) Full HD
01:43:28
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 8 ( Mùa 2 ) Full HD
01:39:55
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 7 ( Mùa 2 )

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 7 ( Mùa 2 )

1,208,655   4 năm trước

01:32:42
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 6 ( Mùa 2 ) Full HD
01:44:42
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 5 ( Mùa 2 )

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 5 ( Mùa 2 )

2,212,252   4 năm trước

01:37:39
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 4 ( Mùa 2 ) Full HD
01:43:13
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 3

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 3

1,938,875   4 năm trước

01:31:09
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 2 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 2 Full HD

2,198,471   4 năm trước

01:43:43
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 1

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 Tập 1

3,747,581   4 năm trước

02:23:30
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 10 Chung Kết Full HD
01:33:47
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 9 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 9 Full HD

1,811,906   5 năm trước

01:37:55
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 8 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 8 Full HD

2,389,614   5 năm trước

02:09:55
Sing My Song Tập 3 Full HD

Sing My Song Tập 3 Full HD

2,976,614   5 năm trước

01:41:35
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 4 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 4 Full HD

2,952,291   5 năm trước

01:51:47
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 Tập 1 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 Tập 1 Full HD

6,087,343   6 năm trước

01:45:32
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 7 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 7 Full HD

3,397,932   5 năm trước

00:04:59
Ông Bà Anh - Lê Thiện Hiếu (Lê Phương Thảo)

Ông Bà Anh - Lê Thiện Hiếu (Lê Phương Thảo)

56,824,492   6 năm trước

01:39:43
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 5 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất Tập 5 Full HD

406,304   5 năm trước

01:29:07
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 Tập 2 Full HD

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2016 Tập 2 Full HD

753,930   6 năm trước