01:00:12
00:59:16
01:05:32
01:05:51
00:46:32

Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2017 Tập 3 Full HD

1,521,853   1 năm trước

00:49:22

Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2017 Tập 2 Full HD

1,846,793   1 năm trước

00:52:14
00:59:10

Vietnam Idol Kids - Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 Gala 6

1,307,398   2 năm trước

01:36:48
01:02:15

Vietnam Idol Kids - Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 Gala 5

1,963,333   2 năm trước

01:10:39
01:02:04
00:55:47

VietNam Idol Kids - Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 Tập 5

1,831,829   2 năm trước

00:50:42
00:54:46

Vietnam Idol Kids 2016 Tập 1 Full HD

3,125,748   2 năm trước