Tuyệt đỉnh song ca nhí là một gameshow tìm kiếm những tài năng về âm nhạc cũng như ươm mầm tài năng âm nhạc cho tương lai. Các bé sẻ cùng nhau trai qua khoá huấn luyện của các huấn luyện viên và cùng nhau tranh đấu để xem ai xứng đáng là ngôi vị quán quan.

01:05:09
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 14 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 14 ( Mùa 2 )

204,146   4 năm trước

01:10:32
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 13 ( Mùa 2 ) Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 13 ( Mùa 2 ) Full HD

11,073,287   4 năm trước

01:05:39
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 12 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 12 ( Mùa 2 )

369,017   4 năm trước

01:02:09
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 11 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 11 ( Mùa 2 )

1,052,542   4 năm trước

01:19:09
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 10 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 10 ( Mùa 2 )

246,499   4 năm trước

01:21:01
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 9 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 9 ( Mùa 2 )

211,028   4 năm trước

01:11:22
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 8 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 8 ( Mùa 2 )

1,099,252   4 năm trước

00:41:17
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 7 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 7 ( Mùa 2 )

288,631   4 năm trước

00:09:55
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 6 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 6 ( Mùa 2 )

701,093   4 năm trước

00:09:15
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 5 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 5 ( Mùa 2 )

410,401   4 năm trước

00:10:27
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 4 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 4 ( Mùa 2 )

517,177   4 năm trước

00:13:36
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 3 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 3 ( Mùa 2 )

890,154   4 năm trước

00:35:56
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 2 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 Tập 2 ( Mùa 2 )

732,670   4 năm trước

00:12:37
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2017 Tập 1 ( Mùa 2 )

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2017 Tập 1 ( Mùa 2 )

712,025   4 năm trước

00:09:41
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí - Gala Chào Xuân Tập 1

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí - Gala Chào Xuân Tập 1

162,989   4 năm trước

00:06:38
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 16 - Vòng Chung Kết 2

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 16 - Vòng Chung Kết 2

197,106   5 năm trước

00:07:30
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 15 - Vòng Chung Kết

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 15 - Vòng Chung Kết

158,786   5 năm trước

01:32:12
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 14 - Vòng Bán Kết

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 14 - Vòng Bán Kết

158,534   5 năm trước

01:22:43
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 13 Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 13 Full HD

1,021,878   5 năm trước

01:15:10
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 12 Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 12 Full HD

1,367,677   5 năm trước

01:14:45
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 11 Full HD

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 11 Full HD

3,051,785   5 năm trước

01:17:06
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 10 - Vòng Chinh Phục Full HD
01:20:01
Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Tập 9 - Vòng Chinh Phục Full HD