Với sự xuất hiện của 8 "hoàng tử" đẹp trai lãng tử. Đây là nơi để các bạn nữ thể hiện tình cảm với các “Hoàng tử” của chương trình. Một chương trình truyền hình thực tế về kết bạn, hẹn hò hoàn toàn mới và tràn đầy cảm xúc.

Chương trình lên sóng truyền hình những câu chuyện tình lãng mạn, quan niệm về tình yêu của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại.

00:50:25
Vì Yêu Mà Đến Tập 26 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 26 Full HD

14,496,084   6 năm trước

00:49:43
Vì Yêu Mà Đến Tập 25 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 25 Full HD

7,625,711   6 năm trước

00:50:58
Vì Yêu Mà Đến Tập 24 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 24 Full HD

7,672,932   6 năm trước

00:52:16
Vì Yêu Mà Đến Tập 23

Vì Yêu Mà Đến Tập 23

10,790,908   6 năm trước

00:50:34
Vì Yêu Mà Đến Tập 22 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 22 Full HD

6,286,222   6 năm trước

00:48:06
Vì Yêu Mà Đến Tập 21 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 21 Full HD

7,012,310   6 năm trước

00:50:24
Vì Yêu Mà Đến Tập 20 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 20 Full HD

8,463,259   6 năm trước

00:50:51
Vì Yêu Mà Đến Tập 19 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 19 Full HD

4,682,294   6 năm trước

00:50:00
Vì Yêu Mà Đến Tập 18 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 18 Full HD

9,916,740   6 năm trước

00:50:44
Vì Yêu Mà Đến Tập 17 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 17 Full HD

13,008,666   6 năm trước

00:50:59
Vì Yêu Mà Đến Tập 16 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 16 Full HD

8,886,351   6 năm trước

00:47:52
Vì Yêu Mà Đến Tập 15 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 15 Full HD

7,962,433   6 năm trước

00:46:45
Vì Yêu Mà Đến Tập 14 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 14 Full HD

5,556,917   6 năm trước

00:49:45
Vì Yêu Mà Đến Tập 13

Vì Yêu Mà Đến Tập 13

14,278,607   6 năm trước

00:49:07
Vì Yêu Mà Đến Tập 12 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 12 Full HD

11,233,736   6 năm trước

00:45:55
Vì Yêu Mà Đến Tập 11 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 11 Full HD

5,560,099   6 năm trước

00:48:18
Vì Yêu Mà Đến Tập 10 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 10 Full HD

10,654,504   6 năm trước

00:51:31
Vì Yêu Mà Đến Tập 9 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 9 Full HD

10,308,125   6 năm trước

00:50:50
Vì Yêu Mà Đến Tập 8 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 8 Full HD

11,539,971   6 năm trước

00:50:51
Vì Yêu Mà Đến Tập 7 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 7 Full HD

10,585,539   6 năm trước

00:48:15
Vì Yêu Mà Đến Tập 6 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 6 Full HD

5,219,669   6 năm trước

00:48:00
Vì Yêu Mà Đến Tập 5 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 5 Full HD

8,246,760   6 năm trước

00:50:00
Vì Yêu Mà Đến Tập 4 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 4 Full HD

11,867,604   6 năm trước

00:46:40
Vì Yêu Mà Đến Tập 3 Full HD

Vì Yêu Mà Đến Tập 3 Full HD

16,585,556   6 năm trước