Bỏ Qua Quảng Cáo
(chưa có đánh giá)
                 | 240 lượt xem

Server

  • 1

MV Cánh Bướm Dối Gian - Phí Phương Anh

Lyric:

Nè Quý Ông Bươm Bướm

Và giải thưởng thuộc về...(hí hí)

Em đã chán ngấy rồi

Việc anh vui chơi ở ngoài

Rồi hỏi ngược em “anh đã làm gì sai?”

Bingo! Anh đúng rồi!

Chẳng muốn hơn thua nửa lời

Mặc anh bô lô ba la em về nha.

Má dặn em là

Người mà hở chút nói đạo lý

Thì nên chia tay đi dây vào làm chi.

Má dặn em là

Người mà hở chút nói đạo lý

Thì thường là người sống như loài bươm bướm.

Tránh xa tránh xa em một chút

Biến đi biến trong một phút

Nói nữa chỉ khiến em đau đầu

Bỏ ra bạn eii

Tránh xa tránh xa em một chút

Biến đi biến trong một phút

Nói nữa chỉ khiến em đau đầu

Bỏ ra bạn eii

Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm

Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm

Thức đêm mới biết đêm dài

'
Yêu anh mới biết sừng dài hơn đêm.

Anh thề “anh chỉ yêu ems”

Nhưng “em” có “s” nên em không cần.

Sống như *uhm*

Badabidaboom!

Sống như *uhm*

Badabidaboom!

Má dặn em là

Người mà hở chút nói đạo lý

Thì nên chia tay đi dây vào làm chi.

Má dặn em là

Người mà hở chút nói đạo lý

Thì thường là người sống như loài bươm bướm.

Tránh xa tránh xa em một chút

Biến đi biến trong một phút

Nói nữa chỉ khiến em đau đầu

Bỏ ra bạn eii

Tránh xa tránh xa em một chút

Biến đi biến trong một phút

Nói nữa chỉ khiến em đau đầu

Bỏ ra bạn eii

Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm

Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướmmmmmm

Đậu rồi lại bay

PPA

Chuỵ là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới

Đốt cháy cả thế giới bằng C8H18 và C7H16

Chuỵ là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới

Đốt cháy cả thế giới bằng C8H18 và C7H16 (Chu mi naaaa)

Chuỵ là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới

Đốt cháy cả thế giới bằng C8H18 và C7H16

Chuỵ là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới

Bình luận