Bỏ Qua Quảng Cáo

MV Cuộc Đời Là Những Bước Chân - Bích Phương .ft Hà Anh Tuấn

Đăng ngày: 2017/04/08

Bình luận

Linh Nguyen

2 tuần trước

Hay wá

Thùy Dung

1 tháng trước

Em cũng có 1 tình cảm như vầy 🙂 nhưng tới giờ anh ấy vẫn biệt tích không về

Quyết Tòng Văn

1 tháng trước

Hay thế này mà lượt view khiêm tốn quá.
Cơ mà anh Hà Anh Tuấn song ca với bất kỳ nữ ca sĩ cũng thấy đẹp đôi!

Hưng Trần

1 tháng trước

Bh mí biết giày mình đang đeo có trong mv này :))))

yến nguyễn

2 tháng trước

Nghe lời bài hát nó mộc mạc giản dị mà dễ đi vào lòng người
Hay quá đi
MV này gợi nhớ cho mk về 1 Việt Nam thơ mộng thật sự rất thích MV này
Thích giọng chị Bích Phương giọng anh HAT

Hoa Do

4 tháng trước

Mv đẹp,bài hát hay và ý nghĩa,2 anh chị ca sỹ đáng yêu thôi rồi! Like!

Quảng google

5 tháng trước

vũ văn Quảng

Thoa Pham

5 tháng trước

Cô Phương xinh quá❤️

Trần Đình Trọng

5 tháng trước

Giăng 9
35. Ðức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi họ ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Ðức Chúa Trời chăng?
36. Người thưa rằng: Thưa Chúa người là ai hầu cho tôi tin đến?
37. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người và ấy là người đương nói cùng ngươi.
38. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.

🔥🔥🔥
Lu-ca 21 - Chúa Giêsu -
11. sẽ có sự ĐỘNG ĐẤT LỚN, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.
🔥🔥🔥

❤❤❤...người Việt... tội lỗi của bạn có thể được tha thứ chắc chắn!
Lu-ca 5
20. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, TỘI LỖI NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC THA.
21. Các thầy thông giáo và Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: Người nầy là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao?
...
24. Nhưng để biết rằng Con Người có quyền trên trái đất tha thứ tội lỗi, "dậy", Ông nói bại liệt, "Đi lên giường của bạn và về nhà."
25. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi khen Ðức Chúa Trời.


Giaêng 10
28. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
...
33. Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lời lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Ðức Chúa Trời.


Giăng 6
47. Quả thật, quả thật, tôi nói cùng các ngươi, hầu cho hễ ai tin tôi thì có sự sống đời đời.1.Giăng 4
16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ðức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy.

- Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ? -
- Kế hoạch cứu rỗi là gì? -
- Ý nghĩa của cuộc sống là gì? -
- Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế? -
- Điều gì xảy ra sau khi chết? Nếu bạn chết, và bạn phải chết dù sao, mà là vị trí của bạn cho vĩnh cửu? Trong sự hiện diện của Thiên Chúa đời đời, hoặc trong lửa địa ngục, đau khổ đời đời? -


= Văn bản và video trong tiểu sử của tôi =

Công-vụ các Sứ-đồ 26
13. muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi.
14. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phải cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy.
15. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đường bắt bớ.
16. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi.
17. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến,
18. đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.

Ê-sai 44
6. Ðức YHWH, là Vua và Ðấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Ðức Chúa Trời nào khác.


Ê-sai 42
17. Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng: Các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ!


Thi-thiên 96
5. Vì những thần của các dân đều là hình tượng; Còn Ðức YHWH đã dựng nên các từng trời.


Giô-suê 24
23. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi, hãy xây lòng về cùng YHWH Ðức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên.


1.Cô-rinh-tô 10
14. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.


Hê-bơ-rơ 9
27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,
28. cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

Giăng 8
12. Ðức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
...
23. Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy.

Giăng 5
25. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.
26. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.
27. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.
28. Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi:
29. ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

Ma-thi-ơ 28
18. Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
19. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
20. và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.


Mác 16
14. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.
15. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
16. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.


Giăng 14
6. Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.


Ma-thi-ơ 5
11. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.
12. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.🔥🔥🔥
Khải-huyền 21
8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.


Tránh xa những Catholic và Orthodox, họ không lắng nghe và không làm theo Chúa Giêsu Kitô. Họ tôn thờ Đức Maria, thánh, chết, các quy chế, hình ảnh ...là thờ thần tượng.
🔥🔥🔥

Huy Nguyễn Đoàn

5 tháng trước

Bitis sẽ giúp bn tuột dây giày đúng lúc để tìm thấy nhau

Quảng google

5 tháng trước

v

Quảng google

5 tháng trước

cuôc đời là những bươc chân

Quảng google

5 tháng trước

0974689788

Quảng google

5 tháng trước

quangchinhhh@icloud.com

Dan Nguyen

5 tháng trước

Cháu gái duyên quá

khuong tran

6 tháng trước

MV hay

Ga Ta

7 tháng trước

Con nít đã yêu đương

tâm tạ thị thu

7 tháng trước

Coi nổi da gà luôn chời

Thiên hạc

7 tháng trước

Em mang ko bị đứt chỉ bị con chó nhà em nó cắn đứt thôi 😭😭😭 yêu phương quá

Lieu Nguyen

7 tháng trước

Cảm động quá

nghĩa đỗ

8 tháng trước

I BÀI HAY QUÁ

Channel Miu Miu

8 tháng trước

Uoc gi hai a cj la ng y ngoai doi

toankin vu

8 tháng trước

...

Bi Phương

8 tháng trước

MV ý nghĩa quá <3

Duy Tân Trần

9 tháng trước

Bitis - Nâng niu bàn chân vịt 🤣🤣

Anh Phuc

9 tháng trước

Đóng ở đâu thế

Hieu Hoang

9 tháng trước

quảng cáo thôi, có cần hay vậy không? Quảng cáo Biti's ý nghĩa

nguyen cong danh

9 tháng trước

vl Tuấn béo

Tiểu Nguyễn

10 tháng trước

vâng, bi tít nâng niu bàn chân việt 😂

Tuấn Nguyễn

10 tháng trước

cuối năm 12, dáng em đẹp lắm trong áo dài... 1' nhớ ngyc @@

Toàn Nguyễn

10 tháng trước

chỗ nào bán bitis hunter summer collection xám thì giới thiệu mình với nhé

Linh Khánh

10 tháng trước

Không lầm thì cốt truyện tương tự trong mối tình đầu ở đoạn anh HAT lên thành phố ..chị BP làm giáo viên

Hong Vo

10 tháng trước

Bitis hân hạnh tài trợ chương trình này!

Hong Vo

10 tháng trước

Tien Cookie đóng vai trò gì ở đây? Trong khi người sáng tác là Nguyễn Hải Phong @@

Len Đoàn

10 tháng trước

tại sao đến h t mới biết đến bài này nhỉ

nguyen van Kien

10 tháng trước

Ai thấy Bích Phương giống ngôi sao Asuka Kiara xinh đẹp thì giơ tay :))

Nhatan Lenguyen

10 tháng trước

Đúng là định mệnh
Cuối cùng rồi gặp lại nhau

Ẩn Danh

10 tháng trước

MV quay cảnh đẹp quá :3 mún đi Hội An chơi ghê :3

Thanh Hải Nguyễn Thị

11 tháng trước

đến giờ vẫn mua bitis cho mấy đứa nhỏ đi. dép bền dã man. chỉ phai màu, không đứt.

hien Vo

11 tháng trước

hay

Lê Trâm Channel

11 tháng trước

Nhạc nghe rất hay còn mv thì rất rất hay😘

nguyen ngọc khánh

11 tháng trước

coi quài kg chán

Hoàng Anh

11 tháng trước

em nhỏ trong mv xinh quá

Tai Lyanh

11 tháng trước

Hình như ở đấy là Hội An

Lĩnh finewithdis?

11 tháng trước

cái này là dậy thì thành công nè ^^

Mi Mi

11 tháng trước

Quảng cáo gì mà hay dữ v trời :3

Kẻ Ngoại Đạo

11 tháng trước

Chắc còn mỗi mình nghe :((

quan Nguyen

11 tháng trước

Bích Phương xinh gái quá (¯︶¯)

Hoa Cao

11 tháng trước

t dell biết tao thích mv này

Ma Ám

11 tháng trước

Vài ngày nữa lên phố học. Bạn bè tui chia tay hết rồi đứa nào cũng đi tìm ước mơ và tôi cũng thế

Bách Nguyễn Minh

11 tháng trước

diễn viên nữ nhí tên gì vậy ạ???

Quỳnh Chi

11 tháng trước

người ta có thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mình thì từ nhỏ toàn chơi với mấy thằng họ hàng :v.

Davis The

11 tháng trước

MV hay hay thật.. nghe và xem 3 lần liền.. :D
ps: chưa lần nào đc 5 like.. :v

Vé Máy Bay VEBAY247-VN 0934191404

11 tháng trước

Nhạc Việt càng ngày càng hay. MV càng ngày cáng chất!!!

Duyên nguyễn

11 tháng trước

ý nghĩa that

long le

11 tháng trước

ngày xưa không có tiền mua biti's chỉ đi mấy đôi tổ ong huyền thoại thôi :))

Thao Nguyen

1 năm trước

2 Idol của tôi❤❤

Hang Nguyen

1 năm trước

quảng cáo Bitis hay xuất sắc, ý nghĩa

nguyen chinh

1 năm trước

mv làm nhớ tuổi thơ day dứt, nhớ ngày lớp 1 cái trống trường em....giờ thì đã mãi mãi xa rồi...thời gian ơi, xin một lần được trở về tuổi thơ....

Nguyen Cong Hoang

1 năm trước

tuyệt vời

Đông Ngô

1 năm trước

1 phần tuổi thơ hiện lên. nghe bài hát nổi da gà :|

bao lut tran

1 năm trước

nghe lần thứ n rồi mà vẫn hay.....................

sunshine channel

1 năm trước

Mỹ Thanh đẹp và dễ thương quá

Nhat Trần

1 năm trước

Ki niệm ùa về

Nhat Trần

1 năm trước

Ki niệm ùa về

Huuanh GM office

1 năm trước

chị phương đẹp quá :)))))

Huyenanh Dong

1 năm trước

đôi bitis Bích Phương đi đẹp thế =)))

yêu anime

1 năm trước

chị bích phương xinh quá. mong chị hãy ra thêm nhìu mv nữa nhé♡♡

hai nguyen van

1 năm trước

hay quá

ThanhThuy Ngo

1 năm trước

Đôi Bích Phương mang ở cuối bài :))) sao không tìm thấy nhỉ! huhu

Hồng Ngân

1 năm trước

Bài hát với video dễ thương quá <3

Khoa Đoàn

1 năm trước

Xem xong MV mới nhận ra thông điệp... Đừng mua loại giày này vì rất hay tuột dây :3

Huyền Thân

1 năm trước

thích tình yêu như vậy :)))) Hà Anh Tuấn đẹp trai quá đi :)))

T.o.c Phạm

1 năm trước

MV dễ thương quá. Bài hát cũng hay nữa.

Thanh Thúy Nguyễn

1 năm trước

đôi giày của chị Bích Phương bán chưa mn ơi :(((

Lệ Tây

1 năm trước

<3 Bích phương

Học Đỗ Văn

1 năm trước

Xem xong lại muốn mua đôi bitis về đi ❤️

Shop Fpt

1 năm trước

bài này hay mà còn tình cảm nữa chứ

Cu Tran

1 năm trước

bai nay hay qua

Thảo Đặng

1 năm trước

nghe mà súc động quá

Lien Ngo

1 năm trước

mv dep qua

Huy Nguyễn Quang

1 năm trước

Mv ý nghĩa quá đúng ko mn <3

ngoc minh thuy Nguyen

1 năm trước

Hồi nhỏ giày-dép-bata toàn biti's, mà mang chả hiểu sao nó k hư, cứ chờ hư để dc đi mua đôi mới, mang đến đen như c*t cũng k thèm chà, r canh me không có ng lớn lấy kéo cắt xong bảo mẹ cũ quá nên hư rồi mua con đôi mới, mà nhờ mang hoài k hư mà ghét giày Biti's nguyên thời cấp 1 2 😂😂😂 vì nó mà mình có 1 đôi mang miết

Tiến Đạt Võ Huỳnh

1 năm trước

cần lắm nhiều mv thế này <3 <3 <3

SML Channel

1 năm trước

Fan chị Phương zới Anh Tuấn điểm zanh cái đê

Hiếu Hà

1 năm trước

đang hơi bị cảm động xong đoạn thắt dây giày thì bỗng nhiên có nhãn hiệu bitis làm mình phì cười

ĐặngHoàng Đức

1 năm trước

bài hay đó muốn quay lại thời cấp 3 quá

Chuck H.

1 năm trước

"The wait, the longing, never left. Over the years, it developed a name, 'Home.' It cannot be defined, but it is about hanging out with friends, feeling understood, and feeling as if you belonged ..." - Nguyen Qui Duc

Absolutely beautiful song.

Linh N.x

1 năm trước

lại bitis

Phương Thảo

1 năm trước

Tôi chỉ biết nói rằng:" Bài hát này rất hay và vô cùng ý nghĩa" :)

A M

1 năm trước

cậu bé trong MV giờ lớn hén đọc tên ai hát cái like ngay giày Biti's thể thao đẹp

Cu Lỳ

1 năm trước

xem mv này làm tôi nhớ lại những lần bà dẫn tôi dj mua dép bitis ở chợ lớn quy nhơn, khu chợ sau này bị cháy lớn, h bà tôi cũng ko còn! nhớ bà wa bà ơi!!

Dương La Quang

1 năm trước

Cảnh ở hội an nè :) .Ai ở hội an nào =]]

Cao Kỳ Anh

1 năm trước

bài hát này nghe ý nghĩa thật

NĐT...?!?!

1 năm trước

Cho mình hỏi bé gái trong MV tên gì ấy nhỉ? Xinh quá.

T ara Bin

1 năm trước

quảng cáo thôi có cần hay như vậy ko.. hicc.. lại nghiện bài này r..

Nguyen Huynh

1 năm trước

Bích phương đẹp rê

đức duy

1 năm trước

bài này dạy học sinh trốn học nè :P :P

Ngọc Tân Võ

1 năm trước

Clip quảng cáo có cần đẹp đến thế ko. Giày biti's giờ đẹp quá, nhất là đôi của Bích Phương.
Một thời Biti's, slogan "nâng niu bàn chân Việt" đối với mình luôn là slogan hay nhất của thương hiệu Việt.

Vy Le

1 năm trước

Chế Phương xinh đẹp. Khi nào nhàn rỗi làm cover ca khúc Hương Ngọc Lan nha 😊

Loading...