Bỏ Qua Quảng Cáo
(chưa có đánh giá)
                 | 104 lượt xem

Server

  • 1

MV Nếu Đã Là Anh Em - Quân A.P

Lyric

Dù là sóng gió gian nguy
Dù là máu đổ chia lia
Một lòng chở che anh em chẳng ngại gì
Giữa bao đổi trắng thay đen

Luôn mang tình nghĩa lên trên
Bao nhiêu nỗi đau nhận hết
Khi ta đã sát chung vai
Anh em dù đúng hay sai

Trong tim vẫn không hề phai
Cuộc sống lắm gian truân
Chẳng hiểu nhau đôi lần
Đã khiến anh em ta xa cách dần

Và chính nghĩa trong tim
Xóa hết những nỗi niềm
Để thấy anh em …. càng thương mến

Nếu đã là anh em sóng gió luôn bên cạnh
Dẫu lỗi lầm gây ra
Tránh than cũng không đành
Nếu đã là anh em
Suốt kiếp này vẫn là anh em …..
Dù bao khó khăn chẳng rời

Chẳng sợ sóng gió gian nguy
Chẳng sợ máu đổ chia ly
Chỉ sợ lúc anh ta có hệ gì
Sinh ra là khác nơi nhau
Nhưng chung giọt máu thương đau

Gian nan khó khăn cùng thấu
Khi ta đã sát chung vai
Anh em dù đúng hay sai
Trong tim vẫn không hề phai
Cuộc sống lắm gian truân

Đã khiến anh em ta xa cách dần
Và chính nghĩa trong tim
Để thấy anh em … càng thương mến

Nếu đã là anh em
Sóng gió luôn bên cạnh
Dẫu lỗi lầm gây ra
Trách than cũng không đành
Nếu đã là anh em
Suốt kiếp này vẫn là anh emm …

Dù bao khó khăn chẳng rời …
Nếu đã là anh em
Sóng gió luôn bên cạnh
Dẫu lỗi lầm gây ra

Trách than cũng không đành
Nếu đã là anh em
Suốt kiếp này vẫn là anh em
Dù bao khó khăn chẳng rời x3

Bình luận