Bỏ Qua Quảng Cáo
(5/5 1 đánh giá)
                 | 152 lượt xem

Server

  • 1

MV Trạng Tí - 365 Daband

Lyric:

Cất tiếng hát ầu ơ

Lời mẹ ru trong gió chiều

Ước muốn mai này con trai cao lớn thông minh như Trạng

Nhưng khi con lớn lên

Lại nghe cha không về nữa

Ước muốn đi tìm cha nên con cố siêng năng học hành

Nay mai con sẽ lớn lên thôi rồi con sẽ đi xa tìm cha

Có xung quanh một vài đứa anh em thân như có chung luôn mẹ cha

Cất tiếng ca trên con đường hoa

Nhấc tấm thân lên không lười nha

Dẫu có thông minh hơn bao đứa xung quanh mê chơi vẫn siêng năng học nha

Thắp sáng đêm nay, từng đàn đom đóm đó bay

Soi cho Trạng học thi suốt đêm thâu

Mũ áo khăn quan, nay mai ước mơ Kinh Thành, không quên lời mẹ ghi nhớ năm xưa

Trạng thông minh xán lán với tài năng xứng đáng

Nhanh trí ra kế bao phen nhà vua cứ khen mãi không quên

Dù vinh hoa phú quý cao sang khắp nơi nơi quyền uy

Con sẽ bao dung vị tha như cái cách con nghe lời cha

Hi há hi há hi hê, hi há hi há hi hê

Hi há hi há hi hê, hà hi há hì ha hí hê

Hi há hi há hi hê, hi há hi há hi hê

Hi há hi há hi hê, hà hi há hì ha hí hê

Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa đứt cương

Ma vương ngũ đế

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ập

Ù à ù ập

Ù à ù ập

Thắp sáng đêm nay, từng đàn đom đóm đó bay

Soi cho Trạng học thi suốt đêm thâu

Mũ áo khăn quan, nay mai ước mơ Kinh Thành, không quên lời mẹ ghi nhớ năm xưa

Trạng thông minh xán lán với tài năng xứng đáng

Nhanh trí ra kế bao phen nhà vua cứ khen mãi không quên

Dù vinh hoa phú quý cao sang khắp nơi nơi quyền uy

Con sẽ bao dung vị tha như cái cách con nghe lời cha

Hi há hi há hi hê, hi há hi há hi hê

Hi há hi há hi hê, hà hi há hì ha hí hê

Hi há hi há hi hê, hi há hi há hi hê

Hi há hi há hi hê, hà hi há hì ha hí hê

Bình luận