Bỏ Qua Quảng Cáo

Đậu Phộng TV : Ký Túc Xá Tập 17

Đăng ngày: 2017/09/23

Bình luận

Phuong Tran

2 giờ trước

Nhìn anh Nam với chị Kiều mặc đồ mắc cười quá à

Hồng Trần

7 giờ trước

Có cái quán nước mà 3 người làm

KARA CHANNEL

1 ngày trước

😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

Hang Pham

2 ngày trước

Nói tiếng anh ghê thiệt

Dưỡng Sơn Ngọc

2 ngày trước

chị tuyến đẹp quá

Duyên Phạm

3 ngày trước

m.n ới hình như tui thấy Nam vs Kièu là 1 cặp đúg hk dạ
Tuyến vs Thông
Quỳnh anh với Phong
Bữu với bn kia
# Ai cũg có đôi còn tui....

Thi Tao Nguyen

4 ngày trước

Hay qua

gia hân

4 ngày trước

Team Bửu . Nam . Thông điểm danh .. ❤

Thuy Nga Nguyen Ngoc

5 ngày trước

Khi nào anh Cris mới quay lại ta???

Chinh Nguyen

5 ngày trước

ƯỚt gì được xem 1 bộ phim mà anh cris đóng vai chính

Tung Huynh

1 tuần trước

Rất hay

Phong Nguyen

1 tuần trước

Thông tốt bụng quá

Phong Nguyen

1 tuần trước

Nam nói tiếng anh đẳng cấp quá

ARMY Buôn Quần

1 tuần trước

My chảnh choss sao sao á
Đeo tất tới đầu gối thì đã sao

HB Gaming

1 tuần trước

Em thích kênh Động Phộng TV lắm

Sam Bui

1 tuần trước

Hay qua

Hieu Huynh

1 tuần trước

The and

emily kinô

2 tuần trước

hay lắm

Hoài Nguyễn

2 tuần trước

Bà Tuyến dễ thương

Thik_Em YouTube

2 tuần trước

Thik Tuyến xinh quá

Trinh Kitty

2 tuần trước

J im

Hung Lam

2 tuần trước

Úkqj..,!!?')(.-

lightboy vn

2 tuần trước

Nón bảo hiểm 18 cộng

hay nhat nhac game

2 tuần trước

PHONG /GUOI YUBD5YFTFTUFCU5RIR

hay nhat nhac game

2 tuần trước

Muhfgtfhhccccy4eyrrjjrj55rtihyse44e7ur4zd46irhtder4fgdz674tctyyg♡♡■□|><|●○|<>33○>●<☆●{☆¤■◇■□◇☆>●☆□■☆|<●●<●{|{<■•□•■☆●■••◇■●□■□•■●<□☆●<{5|☆{●45<5><●<>●<•<<•5•□}

Thương Võ

3 tuần trước

Thông tốtqua

Vy Nguyen

3 tuần trước

Hay hơn chữ hay

Nguyễn Hoàng Thảo Trang

3 tuần trước

Sub cheo ko m.n

như lì

3 tuần trước

Ai thích nhóm đậu phộng TV điểm danh

TVF games

3 tuần trước

Cái nón có 18+ kìa

Lap Nguyen

3 tuần trước

Ghét nhỏ kiều wa ik

Huy Hovan

3 tuần trước

Phim nay hay qua

Bảo Trân Channel

4 tuần trước

haha

Bé Sấm Channel

4 tuần trước

Hay qua di

út trang

4 tuần trước

Man với kiều bị điên

Khoi Le

4 tuần trước

toi nam qua

Đào Trung Hiếu Đào Trung

4 tuần trước

Cung hai day

Vy Kookie

1 tháng trước

Cris đi du học, Q.Anh đi dìa quơ. thiệt ra là 2 người họ bận dì

Quan Nguyen

1 tháng trước

Troi oi đoc sai tieng anh het rồi

heaven breeze

1 tháng trước

Bửu kỳ cục

Tuấn Lê thanh

1 tháng trước

Anh thong tot qua

Khánh vlook

1 tháng trước

Có cj mai Quỳnh Anh kìa hihi

Nhu Bich

1 tháng trước

Hay wa

Music Channel

1 tháng trước

Si ti le
Mac cuoi ong Nam

zaza avatar musik

1 tháng trước

cái phong cách của anh nam vs cj kiều khiến em tua đi lại cười muốn vỡ mồm. Và Nam ăn xì quen vé Ry sộp chơi trên đầu trên cổ rửa trái tim cô ấy bằng cli men. cái style. level haha. có sao đâu bảo số 10 mà. phobg cách ngầu v

Em Vân

1 tháng trước

anh Nam với chị kiều ở cùng 1nhóm dễ thương ghê

xd lcjd

1 tháng trước

hay qá

Dung Dung

1 tháng trước

Thời trang đánh cầu lông của fap tv đẹp vãi

nguyen huong

1 tháng trước

Hic, xem đi xem lại muốn chảy nước mắt với 2 ông bà học tiếng anh :D he he

yêu ráp thích nhảy

1 tháng trước

Cười ra nước mắt. .o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>

Dương Tuấn Em

1 tháng trước

áo đen của nam bận có ai bt bán đâu ko vợiii..chỉ vs😍😍

Tin Trung

1 tháng trước

Chị tuyết đẹp quá đi

do tranquoc

1 tháng trước

hay qua

dung nguyễn

1 tháng trước

Kiều ngầu hơn

Thu minh

1 tháng trước

Hay đấy đậu phộng

Thu minh

1 tháng trước

Thik nhớt là đậu phộng vs faptv iu.... Iu

Huong Ly

2 tháng trước

fap tv ai cũnq xinh

kiem nguyenhuu

2 tháng trước

👏👏👏👏👏👏👏❤❤❤

Nguyên Phan

2 tháng trước

Nam ăn xì quẻng vé ry sọp chơi trên cơ nấu ăn bằng trái tim cô ấy rửa mặt bằng cờ lia men

Mít Ti

2 tháng trước

Ai muốn học tiếng Thái đến ngày Nam và Kiều 😂😂😂

Boy Thích Hack

2 tháng trước

Ngầu = xí ngầu thì đúng hơn ák anh😂😂😂

A .R.M .Y Fap tv

2 tháng trước

Hay

Tin Tin

2 tháng trước

á ri sọt

huong mai

2 tháng trước

cười đau hết cả bụng mất

mai ngoc

2 tháng trước

nhìn thúy kiều faptv giống thúy kiều thi thách thức danh hài

Tiên Tran

2 tháng trước

15 : 34 kiều và my kiểu tóc giống nhau

FIGHTING SKT&T

2 tháng trước

Hay cho đậu phộng 100000000000000000000000000000000000000000000 like

UM IN YOUNG

2 tháng trước

"Nam answerred very short but everyone could hear him clearly" ko the nao nghe ra duoc

Phuong Thanh

2 tháng trước

Nam vs kieu.buu vs My. Tuyen vs thong.quynh anh vs... Cho em bit vs

nhi vui ghê ha mấy bạn

2 tháng trước

giống mình ghê lúc nào cũng ăn ăn

thy ngốc

2 tháng trước

Chi kiều nói chỵn cái tiếng giốg chi khởi my vậy ák dễ thươg dễ sợ iu chi lắm chi kiều ơi

Hồng Điệp Nguyễn

2 tháng trước

Hay

canh vai

2 tháng trước

bố chơi tập kich rùi sao quảng cáo ngoài

Store 24h

2 tháng trước

Nón của anh thông có 18+ ó

Thu Pham

2 tháng trước

La la la

Giau Phan

2 tháng trước

fan thuy kieu 😍😍😍

Tivi Nguyenthanh

2 tháng trước

Nhung co nhung nguoi mat cuoi qua di ma

Tina Tran

3 tháng trước

Bà kiều bày đặt làm mà

Frankenstein Angel Gamer

3 tháng trước

Cho e xin info của quyên điệu đi :)))

Minh Tâm

3 tháng trước

Vai cạng lời

Chau Luong

3 tháng trước

Wow

Mật 123 Kẹo

3 tháng trước

Hay

Creepy PasTaTM

3 tháng trước

nói tiếng anh hay vậy

Siêu nhân hồng

3 tháng trước

Nam ăng xì quẻng vé ri sọt
Vlinn🤣🤣🤣

Hoang Nguyen

3 tháng trước

thang nam bi dien

Gia An Đỗ Võ

3 tháng trước

Kiều mặc đồ đánh cầu lông nhìn dễ thương quá 😍😍😍

Love Liên Quân Mobile

3 tháng trước

nam en sờ quẹt

Chad Gà

3 tháng trước

Quỳ thánh tiếng anh

Thanh Vy Võ

4 tháng trước

Áo của Quỳnh Anh lúc đầu quen quen
Hình như là áo đôi với Cris trong tập 6

Loi NTL

4 tháng trước

Con lung bi chui dung roi

Diep Lephuoc

4 tháng trước

Non cua thông co 18+

Thư kỳ

4 tháng trước

He re xen

Luon Le

4 tháng trước

Minh muon ban nam va kieu thanh 1cap con cai con an vy thi hu

Ánh Nhung

4 tháng trước

Kiều nó ns con mẹ j vậy

kaka slimey

4 tháng trước

Anh thông đội nón bảo hiểm 18+

Nga Đoan thi thanh nga

4 tháng trước

Chį kièu öi chu nay gì vay Oceani

Nguyễn Hiền

4 tháng trước

Thích Thông quá <3

Uyen Kim

4 tháng trước

Con My óc chó quá tao rất ghét con nhỏ cho đó

Hùng Ngô Việt

4 tháng trước

Mình thích quỳnh anh

Ki h yen

4 tháng trước

ghet con quy khanh my

Loading...