Bỏ Qua Quảng Cáo

Vết Sẹo Cuộc Đời ( Tìm Lại Chính Mình 2 ) - KAYA Club

Đăng ngày: 2018/01/02

Bình luận

KAYA Entertainment

5 tháng trước

Bạn nào thấy hay thì share cho KAYA nha, cám ơn các bạn ^>^

Toan Than

2 ngày trước

Em tên là :
Nguyễn Ngọc Mỹ Linh
Em Học lớp : 5
Em học trường Đinh bộ lĩnh
Em Học cô lê thị Mai
Xin cảm ơn

Toan Than

2 ngày trước


🌟
🎄✨
🎄🎄
🎄🌟🎄
🎄🎄🎁🎄
🎄🌟🎄 ✨
🎄🎁🎄🎄
🎄🎄🎄🎉🎄
🎄🎁🎄🌟🎄🎄
🎄🎄🎄🌟🎄
🎄💛🎄🎄🎄🎄
🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄
🎄 🎄
🎄 🎄
✨ 🌟 ✨
🎄
✨ 🎄🎄 ✨
✨ 🎄🐻🎄 ✨
🎄🐻🎀🎄 ✨
🎄🎀🎄🐻🎄
✨ 🎄🎄🎀🎄
🎄🎄🐻🎄🎄 ✨
🎄🎄🎀🎄🐻🎄
🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄
✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨
🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄
🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄
🎁MERRY CHRISTMAS🎁
❄ 🌟
🎄🎄
🎅🎄🎄
🎄🎄🎄🎄
🎄🎄
🎄🎅🎄
🎄🎄🎄🎄
🎄🎄🎄🎄🎄
🎄🎄🎄
🎅🎄🎄🎄
🎄🎄🎄🎄🎄
🎄🎄🎄🎄🎄🎄
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅

🌟
🔔
🎄🎄
🔔🔔🔔
🎄🎄🎄🎄
🔔🔔
🎄🎄🎄
🔔🔔🔔🔔
🎄🎄🎄🎄🎄
🔔🔔🔔
🎄🎄🎄🎄
🔔🔔🔔🔔🔔
🎄🎄🎄🎄🎄🎄
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
⭐🍎⭐⭐🍎🍎🍎⭐
🍎🍎⭐🍎🍎⭐🍎🍎
⭐🍎⭐🍎🍎⭐🍎🍎
⭐🍎⭐🍎🍎⭐🍎🍎
⭐🍎⭐🍎🍎⭐🍎🍎
⭐🍎⭐⭐🍎🍎🍎⭐
🔱🔱🍇🍇🍇🔱🔱🔱
🔱🍇🔱🔱🔱🔱🍇🔱
🍇🔱🔱🔱🔱🍇🍇🍇
🍇🔱🔱🔱🔱🔱🍇🔱
🍇🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱
🔱🍇🔱🔱🔱🔱🔱🔱
🔱🔱🍇🍇🍇🔱🔱🔱
📚📚📚🅰🅰📚📚📚
📚📚🅰🅰🅰🅰📚📚
📚🅰🅰📚📚🅰🅰📚
📚🅰🅰🅰🅰🅰🅰📚
📚🅰🅰🅰🅰🅰🅰📚
📚🅰🅰📚📚🅰🅰📚
📚🅰🅰📚📚🅰🅰📚
🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸
🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🎁😊❤☺🎁🍸
☁🎈🎈☁🎈🎈☁
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
☁🎈🎈🎈🎈🎈☁
☁☁🎈🎈🎈☁☁
☁☁☁🎈☁☁☁
✨💎💎✨💎💎✨
💎💎💎💎💎💎💎
💎💎💎💎💎💎💎
✨💎💎💎💎💎✨
✨✨💎💎💎✨✨
✨✨✨💎✨✨✨
✨🌸🌸✨🌸🌸✨
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
✨🌸🌸🌸🌸🌸✨
✨✨🌸🌸🌸✨✨
✨✨✨🌸✨✨✨
✨🌺🌺✨🌺🌺✨
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
✨🌺🌺🌺🌺🌺✨
✨✨🌺🌺🌺✨✨
✨✨✨🌺✨✨✨
☁😘😘☁😘😘☁
😘😘😘😘😘😘😘
😘😘😘😘😘😘😘
☁😘😘😘😘😘☁
☁☁😘😘😘☁☁
☁☁☁😘☁☁☁
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁
🍀💖💖🍀💖💖🍀
💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖
🍀💖💖💖💖💖🍀
🍀🍀💖💖💖🍀🍀
🍀🍀🍀💖🍀🍀🍀
✨🌟💗🌟💜🌟✨
🌟💗💜💜💜💜🌟
🌟💗💜💜💜💜🌟
🌟✨💜💜💜✨🌟
🌟✨✨💜✨✨🌟
✨🐬✨🐬✨🐬✨
🌊🌊🌊🐬🌊🌊🌊
💍🌹🌹💍🌹🌹💍
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
💍🌹🌹🌹🌹🌹💍
💍💍🌹🌹🌹💍💍
💍💍💍🌹💍💍💍
🌴🐼🐼🌴🐼🐼🌴
🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼
🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼
🌴🐼🐼🐼🐼🐼🌴
🌴🌴🐼🐼🐼🌴🌴
🌴🌴🌴🐼🌴🌴🌴
✨✨🌸🌸🌸✨✨
✨✨✨🌸✨✨✨
✨✨✨🌸✨✨✨
✨✨🌸🌸🌸✨✨
🌸🌸✨✨🌸🌸✨
🌸✨🌸🌸✨✨🌸
🌸✨🌸🌸✨✨🌸
🌸🌸✨✨🌸🌸✨
🔥💋💋🔥💋💋🔥
💋💋💋💋💋💋💋
💋💋💋💋💋💋💋
🔥💋💋💋💋💋🔥
🔥🔥💋💋💋🔥🔥
🔥🔥🔥💋🔥🔥🔥
Miss you so much!
🎈 Happy Birthday!
     🔥      🔥      🔥
     💟      💟      💟
     💟      💟      💟
🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
👑👑👑👑👑👑👑👑
🎈 Happy Birthday!
     🔥      🔥      🔥
     📍      📍      📍
     📍      📍      📍
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓
🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
😘😚😘😚😘😚
🍸🍸🍸🍸🍸🍸
Happy New Year
🌟。❤。😉。🍀
。✨ 。🎉。🌟
✨。\|/。💫
Happy New Year
🌟。/|\。🍻
。🍀。 🍸。🎉。
🌟。 💫。 🎶 💥
🌙 *
☁☁ 🌟
* * *
🌟 👋🎅
🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄
🎁Merry Christmas💝
☁☁🎈🎈☁☁☁☁
😊😊👀😊🌛☁☁☁
😊😊😊😊☁☁☁☁
☁☁😊😊☁☁☁☁
☁☁😊😊☁☁☁☁
☁☁😊😊☁☁☁☁
☁☁😊😊☁☁☁☁
☁☁😊😊☁☁☁🎈
☁☁😊😊😊😊😊😊
☁☁😊😊😊😊😊😊
☁☁😊☁😊☁😊😊
🌾🌾😊🌾😊🌾😊😊
🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸
🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🎁😊❤☺🎁🍸
✨💎💎✨💎💎✨
💎💎💎💎💎💎💎
💎💎💎💎💎💎💎
✨💎💎💎💎💎✨
✨✨💎💎💎✨✨
✨✨✨💎✨✨✨
☁🎈🎈☁🎈🎈☁
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
☁🎈🎈🎈🎈🎈☁
☁☁🎈🎈🎈☁☁
☁☁☁🎈☁☁☁
✨🌺🌺✨🌺🌺✨
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
✨🌺🌺🌺🌺🌺✨
✨✨🌺🌺🌺✨✨
✨✨✨🌺✨✨✨
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀👧👦🍴🍎🍪👒🍀
🍀👗👕🍴🍶🍕🎒🍀
🍀👣👣🍀🍀🍀🍀🍀
Go for a picnic
⭐💯💯💯⭐
💯⭐💯💯⭐
⭐⭐💯💯⭐
⭐⭐💯💯⭐
⭐⭐💯💯⭐
⭐⭐💯💯⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐💯💯💯⭐
💯💯⭐💯💯
💯💯⭐💯💯
💯💯⭐💯💯
💯💯⭐💯💯
⭐💯💯💯⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐💯💯💯⭐
💯💯⭐💯💯
💯💯⭐💯💯
💯💯⭐💯💯
💯💯⭐💯💯😘😚😘😚😘😚
🍸🍸🍸🍸🍸🍸
Happy New Year
Happy New Year!
😄😃☺😉😁😌
Good Luck To U 🎄
🌙 *
☁☁ 🌟
* * *
🌟 👋🎅
🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄
🎁Merry Christmas💝
Happy New Year!
😄😃☺😉😁😌
Good Luck To U 🎄
✨🎈✨🎈✨🎈✨
🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈
✨🎉🎁🌟🎁🎉✨
✨🌟🌟✨🌟✨✨
✨🌟🌟🌟✨
✨🌟✨
✨ 🌟 ✨
🔥
💗❤💗
💗❤❤❤💗
🎀🎀✨✨✨🎀🎀
✨✨🎀🎀🎀✨✨
🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺

Tam Cao

3 ngày trước

Ai fan cj Phương

Khuyên Trần

4 ngày trước

A mà ai cho mk linh nhạc đoạn đầu đi

bt Nguyễn

5 ngày trước

Khăn wan trán của a tóc trắng mua auk z ai bt chỉ mk

Hùng Trần

6 ngày trước

Phim hay lắm ah ơi

Y Nguyen

6 ngày trước

Hay

Kiên Trần

1 tuần trước

Cho em xin bài hát ms vô phim đi ạ

Quoc Thai Nguyen

1 tuần trước

Ra phần 3 đi anh

hoa Hồng

1 tuần trước

Phim hay lắm add e thích a Long Ca và a Hải lắm lun á 😘

anhtuan trinh

1 tuần trước

phim nay hay

Quyết Minh

1 tuần trước

Baoh có phần 2?

Lê Linh Ken

1 tuần trước

Bài nhạc mở đầu là j v các a

Hung Do

1 tuần trước

ad nhac ten gi zay

Thanh Gon Tran

1 tuần trước

Longcho

Đệ Cường Lào

2 tuần trước

đéo hay

thanh thảo nguyễn

2 tuần trước

Phim này coi chút xúi mà mất hồn ak....

Phuoc Trân Anh

2 tuần trước

ca chua ở dâu nhiều vạy anh

Trần Minh Quang

2 tuần trước

Có ai để ý,lúc bưng tô hủ tiếu,bị hù rớt tô hủ tiếu rồi, mà vô nhà vẫn còn hông,v: , lụm lên ăn tiếp à .....

bi lùn

2 tuần trước

xin tên bài hát i☺️☺️

Xjxjkd Ffjffk

2 tuần trước

Cug bị đâm mà k chết hay vc

Nguyễn vinacf Luân

2 tuần trước

cho mk hỏi bài hát đầu phim là gì vậy

kn channel

2 tuần trước

Trời tội anh kia quá!!!
Đã bị ấy mà người ta còn đánh nữa chứ 😢 huhu!!.
Coi khúc đó rớt nước mắt luôn 💧!!!!!!
À! nếu mà mk đóng phim này là mk đập bà mẹ của thằng Hải rồi tự nhiên nó tự đi theo mà nói anh Long ca !!! !.
Chó bà già

Le Tam

2 tuần trước

nhạc tên j vậy a

To Trinh Tran Le

3 tuần trước

Nhạc đó hay đó
Nhạc đó tên gì z a

Toan Tran

3 tuần trước

2018 còn ai cem kkk 😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Tv One7sao

3 tuần trước

chòi ơi... chị j đó kute vãi 😍😍😍😍😍😍😍 thích quá... thích quá

ngoc's s

3 tuần trước

Nhạc hay ghê ...❤

Soái Ca Bay Bổng

3 tuần trước

Có phần 3 k ad

Phu Huynh

3 tuần trước

Khi nào có phần tiếp theo a

Tháii Nhii

4 tuần trước

Ae chơi đc tht 👍👍

anh can em samsung

1 tháng trước

đéo 2 dien ko tot

Le Lam

1 tháng trước

👑
😌

Mui Trinh

1 tháng trước

nếu phim này đừng pha trò hài thì hay quá

Duong Cao

1 tháng trước

phim hay quá

ζôղ ղɕộ ƙɦôղɕ

1 tháng trước

Tk tuấn kupin nhìn giờ hãm vậy

quyên phạm

1 tháng trước

hay ghê

Mai MAi

1 tháng trước

mẹ kết đéu có hậu

Nguyên Thảo

1 tháng trước

Phải Tuấn cuppi kô? Giờ mập hơn nhìu phải hông?

Thúy Phương

1 tháng trước

Hay nhất tôi từng xem😍

Phat Hoanggia

1 tháng trước

Hai qua

Phat Hoanggia

1 tháng trước

36:14 co ai thay nguoi ma con gai dang om doi toc gia ko

Phat Hoanggia

1 tháng trước

Giatbminh hhu:(;)

Thuật Đỗ

1 tháng trước

bài hát cuối fim là gì vậy

Chi Cuong

1 tháng trước

Rap bài gj do hay lam Ai bít chi tui di

NGÂN NGUYỄN CHANNEL

1 tháng trước

Làm tiếp đi phim hay quá mà tự nhiên hết

hải nguyễn chí

1 tháng trước

Anh tuấn sao dạo này anh mập vãi

NGA NGUYỄN

1 tháng trước

Cai ba kia nhu loz

Hh Huy

1 tháng trước

Sao giống tập 1vy

Tuan Nguyen

1 tháng trước

Hay lắm

khaly nguyen

1 tháng trước

Hay lam ra tiep nua di a fan ti gon

Ly Xuan

1 tháng trước

Cho em hoi ban rap ten j zay mn

Vinh Vinh

1 tháng trước

Bài j vậy

Nguyễn Hoàng Hiển

1 tháng trước

co ae vay la tot

Hung Troc

1 tháng trước

Đm coi phim éo bít hả bình luận xàm lồn...

Lê Văn Đan

1 tháng trước

đụ má phim hay

Phương DP

1 tháng trước

Ai biết bài rap cuối phim là gì không ạ

nguyen Van Tam

1 tháng trước

Cái bạn Nhựt Duy xem được thì xem không thì thôi chửi cái quần què gì

Huyền Nguyễn

1 tháng trước

Hài vcc :'))

Nguyen Tv Khang

1 tháng trước

bai rap ten gi za anh

Xuân Phương

1 tháng trước

Thằng Long đại ca gì mà vô duyên

Nguyen Vu

1 tháng trước

Có ai như tui k coi phần 2 r mới coi phần 1

tú khang

1 tháng trước

Hây hây hây quá man ơi

boy Qn

2 tháng trước

toàn nghiệp dư..chả ra gì

boy Qn

2 tháng trước

toàn nghiệp dư..chả ra gì

tu trinh le

2 tháng trước

cho em hoi cai bai rap luc moi do ten gi vay

Nguyen Thuy

2 tháng trước

Phim mà mẹ cho r.. Đự móa hết hồn

Phạm Cảnh

2 tháng trước

bài rap gì mà hay vậy

Truong Duy

2 tháng trước

Ý nghĩa lắm

Anh Toàn

2 tháng trước

Xin link nhạc

Hãi Đăng LQMB

2 tháng trước

Khúc cúi Anh Tuấn bị Anh Long đâm lút cán luôn =)(

Vonhat Vo

2 tháng trước

Em fan của anh long

Tôn Ngộ Không

2 tháng trước

Móa tớ khúc kia con ma lên hết hồn

kim trong Nguyen

2 tháng trước

Bài ráp đầu tên gi vậy ae

huy loveyoun

2 tháng trước

Bai rap dau tien la bai gi

Thuan Le

2 tháng trước

S a long cung bi đâm ma hk chet a hải chet con thg ngọng bị chém hk bt s hk quay lun

Thảo Ngô

2 tháng trước

cái lz má lúc bưng tô hu? tiếu làm tao xém chết cmm

Nguyen Dang

2 tháng trước

Phim that dung nghĩa

Phuoc Nguyen Van

2 tháng trước

Hay va y nghia lam.a long chuan men

Trung Trực Lữ

2 tháng trước

Bài hát mới zô giới thiệu tên ji v man

game và game vlor

2 tháng trước

chừng nào tôi mới cưới đc cô vợ như vậy

Chieu Tran

2 tháng trước

nao co phim mới vay may anh em

Hậu Nguyễn

2 tháng trước

kaya sx phim rất ý nghĩa và hay

Cọ Kỳ

2 tháng trước

Hay

Brandy LE123

2 tháng trước

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Jung kook

2 tháng trước

Helo

Hiếu gaming

2 tháng trước

May a dep trai qua

Trang Nguyễn

2 tháng trước

Phim hay

Nghị Nguyễn

2 tháng trước

Nhạc hay nhạc tên gì dạ anh

haiphuong doan

2 tháng trước

Co ra tap 3 ko anh em

Lộc Nguyễn

2 tháng trước

Long ca dữ quá

Danh Tran Cong

2 tháng trước

nhạc cuối phim là bài gì vậy mọi người

Trước Nguyễn

2 tháng trước

chém như cái kiếm ông già nó để lại ý

Tu Hoang

2 tháng trước

tôi ko tin vào những gì các bạn đang diễn . nhưng nó lại đi vào nỗi đau tôi

Lộc Tuấn Duy

2 tháng trước

chéo sub . nhé

Dương Nghĩa

2 tháng trước

Cho xin mấy bài nhạc ad ơi

Bui Thanh

2 tháng trước

Phim nay hay that

Lo Siento

2 tháng trước

Anh Long chụi nhận là đi theo luôn ko cần nói j thêm.

v kook

2 tháng trước

Fan Anh Long đâu ((1like)) đi 💟💟💟💟💟